De opleiding

Als je voor het vak van huisarts gaat, dan kies je voor diversiteit. Ieder kwartier is anders. Aan jou om iedere keer de juiste diagnose te stellen.

Huisarts is een mooi en veelzijdig beroep. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de patiënt in de gezondheidszorg. Je begeleidt patiënten en hun familie bij het omgaan met ziekte gedurende de verschillende fases van hun leven. Daarbij kom je een grote variëteit aan hulpvragen tegen en fungeer je als vertrouwenspersoon. Je bent intermediair tussen patiënt en andere (para)medisch specialisten. Vaak ben je ook manager of ondernemer van een eigen praktijk en werk je samen met andere artsen, praktijkondersteuners en assistenten.

De opleiding

De huisartsopleiding is een veelzijdige opleiding. Wie huisarts wil worden, volgt na het artsexamen de specialisatie huisartsgeneeskunde. Dit is een praktijkgerichte opleiding van drie jaar exclusief vrijstellingen. Na deze drie jaar als aios huisartsgeneeskunde, ben je huisarts en kun je aan de slag in de praktijk.

De filmpjes van De Dokterstas on tour geven een goede indruk van zowel de opleiding als het vak huisarts.

Aios in the lead

Levenslang leren is een van de belangrijkste kenmerken van een goede huisarts. Dat betekent dat je weet waar je lacunes en ambities liggen én wat je nodig hebt om je te verbeteren. De basis hiervan ligt in de huisartsopleiding. Daarom vinden wij het essentieel dat je als aios zelf je opleiding vorm kan geven. Het is de taak van de huisartsopleiding, en dus van opleiders en staf, om je daartoe in staat te stellen en dat op een verantwoorde wijze te doen.

Leeromgeving

De opleiding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opleiders en opleidingsinstituut. Praktijk- en instituutsonderwijs zijn goed op elkaar afgestemd en proactief gericht op ontwikkelingen in de beroepsgroep en de maatschappij. Dit betekent dat ingespeeld wordt op de zorgvragen vanuit de veranderende populatie, (e.g. vergrijzing, culturele diversiteit), de positie van de huisarts als medisch regisseur en de taak van de huisarts als manager en ondernemer. Om de voortgang van de aios te bewaken, te bevorderen en een hoog competentieniveau te bereiken, wordt resultaatgerichte toetsing ingezet. Een krachtige leeromgeving wordt gerealiseerd door daarnaast ook de kwaliteit van de praktijk- en stageplaatsen steeds in het oog te houden, en de plaatsing van de aios zoveel mogelijk af te stemmen op de leerbehoeften. Het is de verantwoordelijkheid van de aios om optimaal gebruik te maken van deze leeromgeving. Het volgen van de opleiding in deeltijd wordt gefaciliteerd, waarbij de continuïteit in zowel het leerproces als het zorgproces wordt gewaarborgd.

In de praktijk

De arts in opleiding tot specialist (aios) huisartsgeneeskunde werkt en leert gedurende de opleiding 4 dagen per week in de praktijk. In het 1ste en 3de jaar is dat in een huisartspraktijk. Tijdens het tweede jaar is dat in stage-inrichtingen voor de klinische stage, de stage chronische ziekten en complexe problematiek en de stage psychiatrische ziekten en psychosociale problematiek. Stageplaatsen in huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en andere instellingen zijn beschikbaar in de provincies Noord-Holland (Amsterdam en de regio’s Waterland, Kennemerland, Noord-Holland-noord) en Flevoland.

Meer informatie over de stages in het tweede jaar vind je in de Stagebrochure.

Onderwijs

Een dag in de week vindt op het opleidingsinstituut in groepsverband kleinschalig begeleid onderwijs met mede-aios plaats. Docenten zijn ervaren huisartsen of hebben een gedragswetenschappelijke achtergrond. Je werkt aan casuïstiek, theorie, feedback en het oefenen van vaardigheden. Ook ervaringen uitwisselen is een belangrijk onderdeel. Onderlinge Consultatie en Intervisie zijn waardevolle eigenschappen van de opleiding ten aanzien van je ontwikkeling als professional en als mens.

Wil je weten hoe het curriculum is opgebouwd? Bekijk het curriculum dan hier.

Instromen

Je kunt op verschillende momenten instromen, de opleiding parttime doen én combineren met wetenschappelijk onderzoek. Bovendien kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden.