Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Huisartsgeneeskunde is georganiseerd rond vier thema’s: ethiek, onderzoek van onderwijs en twee klinische thema’s, waarbij aansluiting is gezocht bij de speerpunten van het AMC: oncologie en hart- en vaatziekten. Bij oncologie liggen de zwaartepunten op de diagnostische fase en de fase van begeleiding en nazorg, bij hart- en vaatziekten speelt opsporing, diagnostiek en (secundiare) preventie een belangrijke rol.

Onderzoek Huisartsopleiding

Onderzoek van Onderwijs en Opleiding

De huisartsopleiding AMC heeft een eigen onderzoeksgroep ‘Onderzoek van Onderwijs en Opleiding’. Binnen deze onderzoeksgroep doen we toegepast onderwijskundig onderzoek naar methoden om de kwaliteit van de opleiding van huisartsen en de toepassing van evidence in de huisartsenpraktijk te vergroten. Daarvoor onderzoeken we de manier waarop aios huisartsgeneeskunde en ervaren huisartsen tot nieuw gedrag in de praktijk komen. Hierbij kijken we onder andere naar de rolmodelfunctie van de huisartsopleiders, leren op de werkplek en de rol van spiegelinformatie in opleiding en bij- en nascholing.

Ook onderzoeken we de manier waarop verschillende groepen aios informatie verwerven en of het patiëntenaanbod van de aios gestuurd kan worden zodat de aios meer gericht kan leren omgaan met bepaalde patiëntengroepen.

Onderzoeksgroep

Prof. dr. Nynke van Dijk (arts) | Principal Investigator en Hoofd Onderzoeksgroep
"Als hoofd van de onderzoeksgroep ben ik opleider en dagelijks begeleider van verschillende promovendi. Daarnaast initieer ik nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden en schrijf ik subsidievoorstellen. Mijn interesse gaat vooral uit naar de manier waarop we artsen (aios huisartsgeneeskunde en huisartsen) door middel van onderwijs kunnen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en in het toepassen van nieuwe klinische evidence in de praktijk."

Dr. Mechteld R.M. Visser | Senior Onderzoeker
Dr. Ria H.G.A. Jochemsen-van der Leeuw (huisarts) | Senior Onderzoeker
Jennita G. Meinema (MSc) | Promovendus en Onderwijskundig Beleidsadviseur
Linda H. Bos-Bonnie (MSc, arts) | aioto Huisartsgeneeskunde
Nelleke P.I. Noeverman-Poel (MSc, arts) | aioto Ouderengeneeskunde
Riëtta H.H. Oberink (MSc, GZ-psycholoog) | Promovendus en docent

Nathanja M. van Moppes (huisarts) | Promovendus en docent
Sarah de Bever (MSc, arts) | aioto Huisartsgeneeskunde
Saskia M. Boom (MSc, psycholoog) | Promovendus en docent

Femke Frederiks (MSc, arts) | aioto Huisartsgeneeskunde
Julia van Groningen | poioth (per 1-9-2019)
Mana Nasori | Onderzoeksassistent

Vacature aiotho

Binnen de Afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC zijn er regelmatig vacatures voor aiotos. Een aioto is een basisarts, die de opleiding tot huisarts combineert met een aanstelling als onderzoeker, waarbij het de bedoeling is om na zes jaar zowel te promoveren als te registreren als huisarts. Als aioto ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksproject, verwerk je de resultaten van het onderzoek tot publicaties die aangeboden worden aan internationale tijdschriften en neem je deel aan een scholingstraject. Daarnaast draag je, tijdens je onderzoeksperiode, bij aan de uitvoering van het onderwijs van de afdeling huisartsgeneeskunde in de basisopleiding geneeskunde en de huisartsopleiding.

Contact

Wil je meer informatie over onderzoek binnen de afdeling huisartsgeneeskunde of heb je interesse om stage te lopen (bachelor, master en aios) of onderzoek te doen tijdens je opleiding (tot huisarts) op een van de onderzoeksgebieden van de afdeling huisartsgeneeskunde, neem dan contact op met:
Prof. dr. N (Nynke) van Dijk