Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Huisartsgeneeskunde is georganiseerd rond vier thema’s: ethiek, onderzoek van onderwijs en twee klinische thema’s, waarbij aansluiting is gezocht bij de speerpunten van het AMC: oncologie en hart- en vaatziekten. Bij oncologie liggen de zwaartepunten op de diagnostische fase en de fase van begeleiding en nazorg, bij hart- en vaatziekten speelt opsporing, diagnostiek en (secundiare) preventie een belangrijke rol.

Onderzoek Huisartsopleiding

Onderzoek van Onderwijs en Opleiding

De huisartsopleiding AMC heeft een eigen onderzoeksgroep ‘Onderzoek van Onderwijs en Opleiding’. Binnen deze onderzoeksgroep doen we toegepast onderwijskundig onderzoek naar methoden om de kwaliteit van de huisartsopleiding en de toepassing van evidence in de huisartsenpraktijk te vergroten. Daarvoor onderzoeken we de manier waarop aios huisartsgeneeskunde en ervaren huisartsen tot nieuw gedrag in de praktijk komen. Hierbij kijken we onder andere naar de rolmodelfunctie van de huisartsopleiders en de manier waarop zij nieuwe inzichten overdragen aan hun aios.

Ook onderzoeken we de manier waarop verschillende groepen aios informatie verwerven en of het patiëntenaanbod van de aios gestuurd kan worden zodat de aios meer gericht kan leren omgaan met bepaalde patiëntengroepen. Daarnaast beoordelen we hoe nieuwe onderwijsmethoden, zoals blended en team-based learning en specifieke vormen van toetsing het gedrag van (aanstaande) huisartsen in de praktijk beïnvloeden.

Onderzoeksgroep

Prof. dr. Nynke van Dijk (arts) | Principal Investigator en Hoofd Onderzoeksgroep
"Als hoofd van de onderzoeksgroep ben ik opleider en dagelijks begeleider van verschillende promovendi. Daarnaast initieer ik nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden en schrijf ik subsidievoorstellen. Mijn interesse gaat vooral uit naar de manier waarop we artsen (aios huisartsgeneeskunde en huisartsen) door middel van onderwijs kunnen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en in het toepassen van nieuwe klinische evidence in de praktijk."

Dr. Mechteld R.M. Visser | Senior Onderzoeker
Dr. Ria H.G.A. Jochemsen-van der Leeuw | Senior Onderzoeker
Jennita G. Meinema (MSc) | Promovendus en Onderwijskundig Beleidsadviseur
Linda H. Bos-Bonnie (MSc, arts) | aiotho
Nelleke P.I. Noeverman-Poel (MSc, arts) | aioto Ouderengeneeskunde
Nienke Buwalda (MSc) | Promovendus
Riëtta H.H. Oberink (MSc, GZ-psycholoog) | Promovendus en docent
Sarah de Bever (MSc, arts) | AIOTO Huisartsgeneeskunde
Saskia M. Boom (MSc, psycholoog) | Promovendus en docent
Femke de Jong (MSc, arts) | aiotho
Dr. Joanne Fokkema | poioth
Suzanne van Rhijn | Onderzoeksassistent

Vacature aiotho

Binnen de Afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC zijn er regelmatig vacatures voor aiothos. Een aiotho is een basisarts, die de opleiding tot huisarts combineert met een aanstelling als onderzoeker, waarbij het de bedoeling is om na zes jaar zowel te promoveren als te registreren als huisarts.
Als aiotho ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksproject, verwerk je de resultaten van het onderzoek tot publicaties die aangeboden worden aan internationale tijdschriften en neem je deel aan een scholingstraject. Daarnaast draag je, tijdens je onderzoeksperiode, bij aan de uitvoering van het onderwijs van de afdeling huisartsgeneeskunde in de basisopleiding geneeskunde en de huisartsopleiding.

Contact

Wil je meer informatie over onderzoek binnen de afdeling huisartsgeneeskunde of heb je interesse om onderzoek te doen tijdens je opleiding (tot huisarts) op een van de onderzoeksgebieden van de afdeling huisartsgeneeskunde, neem dan contact op met:
Prof. dr. N (Nynke) van Dijk – aios/aiotho/poioth
Dr. E. (Erna )Beers – bachelors en masters geneeskunde en medische informatiekunde