Opleiding tot Psychiater

De opleiding tot Psychiater in het AMC gebeurt in een moderne omgeving binnen een academische sfeer, waar volop aandacht bestaat voor hoogwaardige patiëntenzorg, universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

De inbedding binnen het AMC garandeert een interactie met de andere medische specialismen en met de nieuwste ontwikkelingen op medisch terrein. De structuur van de afdeling psychiatrie biedt een kennismaking met een breed scala aan psychiatrische beelden.

Behandelingen gebeuren binnen een poliklinische, dagklinische of klinische setting en kennen alle modaliteiten: biologische, psychotherapeutische en sociaal-psychiatrische. De opleiding biedt de AIOS een modern en op evidenced based practice gericht opleidingsklimaat. Van de AIOS wordt een actieve inzet en bijdrage verwacht ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek binnen de verschillende onderzoeksthema's.

Opleiders en opleidingsgroep

De opleiding wordt verzorgd door dr. P.P. de Koning (opleider) en dr. J.G. Storosum (plaatsvervangend opleider) samen met een staf van psychiaters, psychotherapeuten, psychologen en andere disciplines. De gezamenlijke opleidingsgroep streeft naar een uitdagend en veilig opleidingsklimaat, waar iedere AIOS zich op zijn of haar individuele wijze optimaal kan ontwikkelen. De opleiding participeert in het Opleidingscluster Noord-Holland, waarin met de andere Amsterdamse opleidingen intensief wordt samengewerkt op het gebied van introductiecursussen, theoretisch- en vaardigheidsonderwijs en referereeravonden.

Structuur van de opleiding

De opleiding tot psychiater omvat een algemeen deel van 2,5 jaar, waarvan 2 jaar binnen het AMC en 0,5 jaar sociale psychiatrie binnen Arkin. Dit wordt gevolgd door een 2 jaar durend aandachtsgebied met drie keuzemogelijkheden: kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie of ouderenpsychiatrie. Voor kinder- en jeugdpsychiatrie wordt samengewerkt met de Bascule (opleider prof. dr. T. Doreleijers).

Voor de volwassenenpsychiatrie worden verdiepingsstages geboden binnen de academische zorglijnen Angststoornissen, Stemmingsstoornissen en Vroege Psychose. Ook zijn stages mogelijk op de Psych Med Unit (PMU) binnen de Consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie (ook in samenwerking met het OLVG), de afdeling Geriatrie van het AMC en stages wetenschappelijk onderzoek.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met Leonie Westerman, secretariaat Opleiding & Onderwijs: 020 - 891 3649 of opleiding.psychiatrie@amc.nl.

Er zijn zes opleidingsplaatsen per jaar met twee startmomenten: op 1 april en op 1 oktober. Als u geïnteresseerd bent, kunt u uw sollicitatie (cv met motivatie) mailen naar opleiding.psychiatrie@amc.nl. Ditzelfde geldt wanneer u geïnteresseerd bent in een stage binnen het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie.

Opleiding & Onderwijs
Leonie Westerman
020 - 891 3649
opleiding.psychiatrie@amc.nl