3e Lustrum, 16 mei 2017

Op dinsdag 16 mei jl. vond ons derde lustrumcongres plaats. Dit congres bood een keur aan bondige dubbelpresentaties die de brede wetenschappelijke waaier van de Master-afgestudeerden voor het voetlicht bracht. Afgestudeerden die zich momenteel als promovendi in een academisch promotietraject weten, werden daarbij ingeleid of becommentarieerd door hun promotor en/of copromotor, waarbij de toehoorders in staat werden gesteld tot kritische beoordeling en reflectie op ingenomen standpunten. Deze kernvoordrachten werden omlijst door bijdragen van verscheidene sprekers van statuur en met een onmiskenbare expertise op terreinen waar de Master haar wortels heeft.

Lustrum abstract boek
Ter gelegenheid van dit lustrum is er een lustrum abstract boek uitgegeven. Deze unieke uitgave bevat de namen van alle afgestudeerden van de afgelopen 5 jaar, alsmede de samenvattingen van hun doctoraalscriptie en het tijdschrift van publicatie. Daarnaast bevat het bekroonde Masterscripties, foto-impressies, de namen van PhD-afgestudeerden en MSc-afgestudeerden met een geaccordeerd promotieplan. Tenslotte zijn alle speeches opgenomen die ten tijde van diploma-uitreikingen zijn uitgesproken.

Wanneer u niet op ons 3e lustrumcongres aanwezig bent geweest, maar wel interesse heeft in een exemplaar van dit lustrumboek kunt u deze tegen betaling van € 15,00 ophalen bij het Onderwijsbureau (AMC, kamer J1B-226).

In 2012 kwam het vorige Lustrumboek uit met de eerste tien jaar van de master: