Active learner gaat vanaf 2024 heten: Start van je Opleiding

Van jou als aios wordt verwacht dat je in toenemende mate je opleiding zelfstandig vorm geeft. In opleiding zijn lijkt hiermee een klus of opdracht op zich. We willen het niet zwaarder maken dan het is. In deze module bieden we je handreikingen hoe je de opleiding naar jouw behoefte en ervaringen verder kunt inrichten.

Data 2024

Volgt z.s.m!

Duur cursus

1 dag (09.00-17.00 uur)

Locatie 

Amsterdam UMC

Voor wie 

Voor alle eerstejaars aios van alle specialismen. Je bent minimaal drie maanden (voorkeur tussen 6-9 maanden) aios en hebt minimaal één startgesprek gevoerd. Je hebt al wat ervaring opgedaan met een voortgangsgesprek, je weet hoe het curriculum eruit ziet en je bent een beetje gewend op de afdeling.

Aantal aios per cursus

12

Na deelname aan de cursus ontvang je digitaal een certificaat.

Algemeen

Van jou als aios wordt verwacht dat je in toenemende mate je opleiding zelfstandig vorm geeft. In opleiding zijn lijkt hiermee een klus of opdracht op zich. We willen het niet zwaarder maken dan het is. In deze module bieden we je handreikingen hoe je de opleiding naar jouw behoefte en ervaringen verder kunt inrichten.

Inhoud

Je leert een Active Learner te zijn. Concreet leer je:

  • · Een opleidingsplan te maken met doelen, leervoornemens en een planning van leeractiviteiten
  • ·  Een portfolio te maken waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke resultaten zijn behaald en welke voortgang wordt geboekt
  • · Hoe je je opleider en andere stafleden aanspreekt op hun rol als rolmodel, leermeester en feedbackbron (EPA’s, SETQ)

Docenten

De module wordt uitgevoerd door een speciaal hiertoe opgeleide psycholoog of onderwijskundige.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module. Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Mailen naar doo@amsterdamumc.nl met opgave van reden voor het annuleren.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten 

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met DOO@amsterdamumc.nl.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. 
Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt er € 300 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft. De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte.
Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent.

Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd.

NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd. 

Inschrijven

Voor aanvang van de cursus krijg je ook een bevestiging met gedailleerde informatie en eventuele opdrachten.
Inschrijven

Contact en vragen

Voor vragen kun je mailen naar: doo@amsterdamumc.nl

Het secretariaat is aanwezig van maandag t/m donderdag.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer