Coach de Co

Data 2023

30 mei

22 sep

24 okt

29 nov

14 dec ONLINE!

Duur cursus

Hele dag (09:00 - 17:00)

1 dagdeel voorbereiding, 1 dagdeel bijeenkomst

Locatie

Amsterdam UMC

Voor wie  

Voor alle aios, bij voorkeur zo vroeg mogelijk in je opleiding

Aantal aios per cursus     

12

Na deelname aan de cursus ontvang je digitaal een DOO certificaat.

Algemeen

Als a(n)ios is het begeleiden en beoordelen van coassistenten een belangrijke taak. Je wilt iets bijdragen aan de ontwikkeling van coassistenten, maar dat is soms nog best lastig. Wat houdt je begeleidersrol precies in? Hoe geef je feedback waar een coassitent echt iets aan heeft? En hoe combineer je het opleiden met de dagelijkse drukte in de patientenzorg? Vaak weet je niet goed hoe dit vorm te geven, wat belangijk is en wat je beter wel en niet kan doen. Dit gezamenlijke Amsterdam UMC programma biedt handvatten voor het begeleiden van coassistenten uit beide masterprogramma's van AMC en VUmc.

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit twee delen:

Deel 1: Een online voorbereidingsprogramma dat je in eigen tijd en eigen tempo kunt maken. Je moet dit doorlopen om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst.

Deel 2: Een bijeenkomst van een dagdeel (live of online) met een groep van 12 deelnemers en twee docenten.

In deze cursus leer je:

 • Hoe je coassistenten goed kunt begeleiden en hoe je je rol als begeleider kunt vormgegeven, wat belangrijk is en wat je beter wel en niet kan doen en beoordelen.
 • Hoe zorg je voor een veilig leerklimaat?
 • We leggen uit wat het belang is van het geven van feedback. Hiermee ga je ook oefenen. De nadruk ligt op integratie van opleiden in de werksituatie. Tijdens de training is er aandacht voor transfer naar je dagelijkse praktijk.
 • Je krijgt meer inzicht in de opbouw van de coschappen en de bijbehorende beoordelingsintrumenten. Je oefent met je eigen casuistiek.

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Realiseert zich het belang van een veilig leerklimaat voor het opleiden van coassistenten en heeft verwoord hoe je als begeleider hieraan kunt en wilt bijdragen;
 • Kan aangeven in welke fase van hun opleiding coassistenten zijn als ze naar jouw opleiding komen;
 • Weet waar de opleidingsleerdoelen voor het coschap van jouw afdeling te vinden zijn en heeft (globaal) kennisgenomen van deze leerdoelen;
 • Kan bespreken met een coassistent wat op dat moment de actuele leerdoelen zijn van de coassistent en kan helpen leerdoelen binnen verschillende beroepsactiviteiten te concretiseren;
 • Kan uitleggen hoe motivatie van een coassistent te verhogen is in de praktjk door in te spelen op de psychologische basisbehoeften uit de Self Determination Theory;
 • Kan beschrijven hoe de toetsing van de coassistenten in de masterfase verloopt, wat de rol hierin is van verschillende betrokkenen en wat de plaats is van feedback en beoordelingsinstrumenten;
 • Kan uitleggen wat de keuze van de opleidingen voor programmatisch toetsen betekent voor de eigen rol (je bent begeleider, geen beoordelaar);
 • Kan uitleggen wat verstaan wordt onder een feedbackcultuur en welke factoren bijdragen aan effectiviteit van feedbackgesprekken (o.a. rol van de coassistent, rol van de begeleider, contextuele factoren);
 • Kan coassistenten informatierijke feedback geven over een geobserveerde handeling;
 • Kan tijdens een feedbackmoment een dialoog met een coassistent aangaan die het leerproces van de coassistent ondersteunt (doordat de coassistent meer inzicht krijgt in het eigen kunnen en vervolgstappen voor de verdere ontwikkeling kan plannen);
 • Weet welke feedbackinstrumenten er zijn vanuit de opleidingen (VU en UVA) en kan deze formulieren zo invullen dat deze informatief zijn voor de coassistent en voor de portfoliobeoordelaars;
 • Realiseert zich dat het belangrijk is om begeleiding van een coassistent goed af te sluiten;
 • Kan reflecteren op hoe het opleiden van coassistenten bijdraagt aan de eigen professionele ontwikkeling als arts en opleider.

Docenten

De cursus wordt uitgevoerd door een aios en een psycholoog of onderwijskundige.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze cursus. Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Mailen naar doo@amsterdamumc.nl met opgave van reden voor het annuleren.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten 

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met DOO@amsterdamumc.nl.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt er € 300 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft.
De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent.
Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd.
NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd. 

Inschrijven

Voor aanvang van de cursus krijg je ook een bevestiging met gedailleerde informatie en eventuele opdrachten.
https://www.eventure-online.com/eventure/login.form?Pe28ff969-989d-4679-a8fb-769586fdd8ea

Contact en vragen

Voor vragen kun je mailen naar: doo@amsterdamumc.nl

Het secretariaat is aanwezig op maandag t/m donderdag

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer