Gezondheidsrecht en Ethiek

Een goede arts heeft niet meer genoeg aan medische kennis en kunde. Zeker in de huidige tijd is juridische en ethische kennis van groot belang. Denk aan de komst van het EPD, de grenzen van het beroepsgeheim van artsen, discussies over de grenzen van euthanasie en de verantwoordelijkheden van een arts (in opleiding). Het doel van de huidige wet- en regelgeving is het bereiken van een gelijkwaardige arts- patiënt relatie. Dat is niet eenvoudig in een wereld waarin de patiënt steeds mondiger en veeleisender wordt.

Data 2023

Cursus 1: 21 februari en 28 maart

Cursus 2: 18 april en 27 juni

Cursus 3: 12 september en 10 oktober

Cursus 4: 17 oktober en 28 november

Cursus 5: 7 november en 12 december

Duur module

2 keer 1 dag

Locatie

Amsterdam UMC

Voor wie

De cursus Gezondheidsrecht & Ethiek is bedoeld voor aiossen bij voorkeur tijdens de eindfase van hun opleiding.

Aantal aios per cursus

10-12

Na deelname aan de cursus ontvang je digitaal een DOO certificaat.

Inhoud

Artsen hebben in de praktijk regelmatig te maken met juridische en/of ethische dilemma's zoals informed consent, wilsbekwaamheid, euthanasie en abortus. Ook in de dagelijkse praktijk: hoe spreek je bijvoorbeeld over patiënten met collega's? Hoe ver reikt je beroepsgeheim binnen maar ook buiten het ziekenhuis? Hoe ga je om met patiënten die zich niet houden aan de gemaakte afspraken (medicatie niet opvolgen)? En: wat doe je als een patiënt een klacht tegen je indient? Je kunt terugvallen op juridische kaders, echter, binnen deze kaders bestaat ruimte voor afweging. Denk aan begrippen als goed hulpverlenerschap, ernstig nadeel en conflict van plichten. Het is de taak van een goede hulpverlener om zijn overwegingen zorgvuldig te kunnen verantwoorden.

Ethische reflectie is eveneens van belang. Je zult zorgvuldig de verschillende normen en waarden tegen elkaar af moeten wegen. Ook hier kun je in eerste instantie terugvallen op het juridische kader: wat mag wel, wat mag niet, en wat zijn de grenzen van het handelen?

De cursusdagen zijn voornamelijk praktijkgestuurd en gericht op het herkennen, expliciteren en analyseren van juridische en ethische vraagstukken. De bespreking van casuïstiek uit de eigen medische praktijk staat centraal. Er is daarbij veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en het leren van andere deelnemers.

Docenten

B. Frederiks & M. Zuijderland en V. Dörenberg

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module. Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor cursusdatum. Mailen naar doo@amsterdamumc.nl met opgave van reden voor het annuleren.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten 

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met DOO@amsterdamumc.nl. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. 
Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt er € 300 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft.
De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent.
Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd.

NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd. 

Inschrijven

Inschrijven

Contact en vragen

Voor vragen en meer informatie kun je mailen naar: doo@amsterdamumc.nl

Het secretariaat is aanwezig op maandag t/m donderdag

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer