How to write a CAT: webcursus

Als aios moet je in principe 2 keer per jaar een CAT (Critical Appraisal of a Topic) houden aan de hand van een eigen klinische casus.

Data

Direct toegankelijk, niet gebonden aan bepaalde data of tijden

Duur module

2-3 uur

Locatie

Online

Voor wie

Alle aios

Aantal aios per cursus

nvt

Inhoud

Let op er zijn twee aparte onderdelen: CAT cursus en CAT maker. Voor DOO is de CAT cursus het belangrijkst.

Bij een CAT probeer je in redelijk korte tijd een klinisch probleem op te lossen volgens de principes van Evidence Based Medicine. De “evidence” wordt  beoordeeld op relevantie en kwaliteit (critical appraisal). Er wordt aan de hand van een casus uit de praktijk een klinische vraag gesteld, waarop een antwoord wordt geformuleerd dat onderbouwd is met het beste wetenschappelijke bewijs dat op dat moment voorhanden.

De CAT dient onderscheiden te worden van een (beperktere) journal club of critically appraised paper en van een (veel uitgebreider) systematisch review.Het is een systematisch proces bestaande uit de volgende stappen:

1. Vaststellen van een klinisch probleem, leemte in de kennis e.d.

2. Het probleem vertalen in een beantwoordbare vraag (PICO en domein)

3. Efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal (literatuur zoeken)

4. Selecteren en kritisch beoordelen van methodologische kwaliteit en toepasbaarheid (‘critical appraisal’)

5. Het nemen van een beslissing op grond van de beschikbare evidence en het toepassen in de praktijk

In de online interactieve Webcursus “Zoeken voor een CAT”

worden stappen 1 t/m 3 behandeld. Critical appraisal komt niet aan de orde. De cursus bestaat uit 3 modules, een inleiding en een samenvatting.

De 3 modules zijn:

  1. De beantwoordbare vraag: PICO, domein en studietypes

2. Zoeken naar geaggregeerde evidence in andere databases dan PubMed

3. Zoeken in PubMed

De online interactieve webcursus De CATmaker is een hulpmiddel om een CAT te maken.

Er wordt verondersteld dat je de CAT in principe beheerst, met inbegrip van de praktische vaardigheden behandeld in de CAT-webcursus.

De CATmaker biedt een standaardvorm voor het maken van CATs waarbij je stapsgewijs door het proces wordt geleid, incl. de appraisal. Als alles is ingevuld wordt automatisch een PowerPoint gegenereerd.

Aanmelden

Je kunt de online cursus volgen via http://bibliotheek-productie-static.amc.nl/~mb/cursus/CAT/story_html5.html

Na het maken van de cursus ontvang je digitaal je DOO certificaat.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module

Contact en vragen

Voor vragen en meer informatie kun je mailen naar: doo@amsterdamumc.nl

Het secretariaat is aanwezig op maandag t/m/ donderdag