Intervisie

Veel aios hebben behoefte om dagelijkse dingen die lastig zijn in een veilige setting te bespreken om er van te leren. Intervisie wordt door aios die al deelnamen als waardevol, ondersteunend en erg leerzaam ervaren. Intervisie blijkt vooral leuk: ‘Het is een plek waar je niet hoeft te presteren, kunt spuien, jezelf kunt zijn en waarbij je weet dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk zal worden behandeld’.

Data

Data worden in overleg met de groep bepaald.

Duur cursus

6-9 bijeenkomsten van 2 uur.

Locatie   

In overleg.

Voor wie  

Aios van alle specialismen van alle jaren. Een groep kan bestaan uit aios van diverse specialismen of juist van één specialisme. Je mag aangeven waar je voorkeur naar uitgaat

Aantal aios per cursus 

gemiddeld 6-10

Na deelname aan de cursus ontvang je digitaal een DOO certificaat.

Algemeen

Veel aios hebben behoefte om dagelijkse dingen die lastig zijn in een veilige setting te bespreken om er van te leren. Intervisie wordt door aios die al deelnamen als waardevol, ondersteunend en erg leerzaam ervaren. Intervisie blijkt vooral leuk: ‘Het is een plek waar je niet hoeft te presteren, kunt spuien, jezelf kunt zijn en waarbij je weet dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk zal worden behandeld’.

Opleiders onderschrijven dit unaniem en geven Intervisie een plaats in het (lokale) opleidingsplan omdat het de mogelijkheid biedt om competenties te ontwikkelen die in de dagelijkse hectiek soms weinig aandacht krijgen.

Inhoud

Intervisie is een laagdrempelige vorm van collegiale consultatie. In een vaste groep sta je stil bij lastige situaties of dilemma’s die je tegenkomt in je dagelijkse werk of opleiding. Voorbeelden van onderwerpen die aios inbrengen zijn:

  • Omgang met eisende of emotionele patiënten
  • Omgang met verantwoordelijkheid en onzekerheid
  • Omgang met fouten of klachten
  • Omgang met (negatieve) feedback
  • Assertiviteit in samenwerkingssituaties
  • Keuzes t.a.v. de eigen toekomst als specialist.

Door even uit de dagelijkse druk van de kliniek te stappen en deze met enige afstand te beschouwen, kom je tot meer introspectie. Het bespreken van lastige situaties met mede-aios geeft inzicht in het eigen denken, voelen en handelen. Dit zelfonderzoek en de feedback van anderen inspireren tot een effectievere benadering van uitdagende situaties. Voorbeelden van reacties van aios:

  • ‘Goed te merken dat iedereen twijfelt en toch vaak met dezelfde vragen ‘eenzaam’ rond loopt’
  • ‘Ik voel me zekerder bij het aankaarten van dingen en het geven van kritiek en ook in de communicatie met collega’s met meer ervaring’.

Docenten

De bijeenkomsten worden begeleid door een daartoe speciaal gekwalificeerde psycholoog of een medisch specialist.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module. Bij de start van een traject wordt commitment gevraagd om minimaal 6 bijeenkomsten bij te wonen.

Inschrijven

mailen naar doo@amc.uva.nl

Voor aanvang van de cursus krijg je ook een bevestiging met gedetailleerde informatie en eventuele opdrachten.

Contact en vragen

Voor vragen kun je mailen naar: doo@amsterdamumc.nl

Het secretariaat is aanwezig op maandag t/m donderdag

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer