Mindfulness

Mindfulness in de Medische Beroepspraktijk.

Wereldwijd wordt mindfulness ingezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Trainen van mindfulness heeft een positief effect op:

Data 2024:

Volgt z.s.m!

Locatie

ONLINE/Amsterdam UMC

Voor wie

Voor alle AIOS

Aantal aios per cursus

Maximaal 20

Algemeen

In een tijd, waarin de gezondheidszorg voor grote uitdagingen staat en de professionals die de zorg moeten leveren onder druk staan, blijkt mindfulness heel waardevol te zijn. Training van mindfulness draagt bij aan balans, stressveerkracht en tevredenheid over je werk.

Wanneer artsen vaardigheden van mindfulness ontwikkelen, ervaren zij:

  • Minder emotionele uitputting
  • Toename autonomie: meer helderheid om juiste beslisssingen te nemen
  • Meer bevredigend contact met patienten (effectieve communicatie)
  • Toename arbeidsplezier
  • Minder stress: afname slaapproblemen, minder piekeren
  • Afname conflicten thuis en op het werk

Inhoud

Met deze training train je vaardigheden van opmerkzaamheid, (zelf) compassie en ontwikkel je een adequatere respons op stresserende situaties. De werkvormen zijn praktisch van aard, zodat je ze vrij eenvoudig kunt integreren in je dagelijkse leven. Maar deze training biedt meer........

Wat maakt deze DOO module anders dan een 'gewone' mindfulness training?

  • Je traint met beroepsgenoten die voor dezelfde uitdagingen staan als jij
  • Tijdens reflectiemomenten komen beroepsspecifieke situaties aan bod en wissel je ervaringen uit met collega`s
  • Je krijgt inzicht in neurowetenschappelijke werkingsmechanismen achter mindfulness
  • Je leert voor welke patientenpopulaties deze interventie van waarde kan zijn

Docenten

De training wordt gegeven door een expert op gebied van mindfulness voor medisch speciaisten. Barbara Doeleman-van Veldhoven heeft al honderden medisch specialisten, huisartsen, AIOS en andere zorgprofessionals mogen trainen op het gebied van mindfulness, compassie en medisch leiderschap.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module. Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Mailen naar doo@amsterdamumc.nl met opgave van reden voor het annuleren.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten 

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met DOO@amsterdamumc.nl.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht.  Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt er € 75 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft.
De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent.
Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd.

NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd. 

Inschrijven

Voor aanvang van de cursus krijg je ook een bevestiging met gedetailleerde informatie en eventuele opdrachten.
Inschrijven

Contact en vragen

Voor vragen kun je mailen naar: doo@amsterdamumc.nl

Het secretariaat is aanwezig op maandag t/m donderdag