Module Impact Organisatie en Financiering op Medisch Handelen

Hoe beïnvloed de politiek en het zorgsysteem jouw klinisch handelen? Het doel van de module is om deelnemers inzicht te geven in de impact van de organisatie en bekostiging van de Nederlandse zorg op het handelen van zorgverleners. Daarbij wordt aandacht gegeven aan het belang van de organisatie van de zorg op het kunnen uitoefenen van je beroep en het behalen van je doelen als zorgverlener. Ook is er aandacht voor hoe de manier van betalen van invloed is op de manier van werken van een zorgverlener. Daarnaast is er aandacht voor de wijze waarop maatschappelijke ontwikkelingen (zoals COVID-19 pandemie) het functioneren van de Nederlandse zorg kan beïnvloeden.

Data 2023:

Cursus 1: 1e 31 mei / 2e 14 jun / 3e 28 jun

Cursus 2: 1e 08 nov / 2e 22 nov / 3e 06 dec

Alle bijeenkomsten: 17:00 - 18:30 ONLINE!

Duur module

3 x 1,5 uur

Locatie   

ONLINE

Voor wie

Alle AIOS

Aantal aios per cursus 

10 - 40

Verplicht deelname aan alle 3 bijeenkomsten!

Na deelname aan de cursus ontvang je digitaal een DOO certificaat.

Wat neem je mee naar huis?

Aan het eind van de module hebben deelnemers inzicht in de impact van de organisatie en bekostiging van de Nederlandse zorg op hun handelen als zorgverlener, en hebben zicht op kansen en mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de systeemcontext waarin ze werkzaam zijn.

Waaruit bestaat de module?

De module wordt georganiseerd rondom 3 thema's:

Week 1: Organisatie van de zorg & medisch handelen

Week 2: Bekostiging van de zorg & medisch handelen

Week 3: Systeemcontext: Maatschappelijke ontwikkeling & functioneren van de zorg

Iedere week zullen de deelnemers door zelfstudie basiskennis rondom het weekthema tot zich nemen en een casus voorbereiden, en zal tijdens de digitale bijeenkomst in groepjes via interactieve werkwijzen (zoals escape room, game, debat sessie) aan de volgende leerdoelen gewerkt worden:

  1. De deelnemer begrijpt het belang van de organisatie van de zorg op het kunnen uitoefenen van je beroep en behalen van je doelen als zorgverlener.
  2. De deelnemer heeft inzicht in hoe de manier van behalen van de doelen van invloed is op de manier van werken van een zorgverlener.
  3. De deelnemer kan een geinformeerde en onderbouwde mening vormen over hoe maatschappelijke ontwikkelingen (zoals COVID-19 uitbraak) het functioneren van de zorg kan beinvloeden.

De docenten

Jeroen Crasborn, Voormalig Specialist Ouderengeneeskunde, voormalig Senior adviseur Zorgstrategie Zilveren Kruis, adviseur en coach, lid van diverse adviesorganen / commissies van ZonMw, NWO en patientenorganisaties

Dr. Eric van der Hijden, strategisch beleidadviseur Zilveren Kruis en teamleider Value Based Healt Care; projectleider "samen kiezen voor gepaste zorg" TalmaIinstituut VU, voormalig docent Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Prof. Dr. Niek Klazinga, arts, hoogleraar Sociale Geneeskunde AUMC/Uva-AMC, Strategic Lead Healt Care Quality and Outcomes, Program OECD/OESO (Parijs), lid van Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederlandt, lid van diverese raden van toezicht zorginstellingen, adviseur diverse ministeries van volksgezondheid (o.a. Nederland, Canada, Ierland) voormalig Medisch Directeur GGD Amsterdam

Prof. Dr. Suzannen Geerlings, internist-infectioloog en opleider, hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Kwaliteit van Zorg (Amsterdam UMC, AMC - UvA)

Dr. Dionne Krigos, (module coordinator), universitair hoofddocent Gezondheidszorgonderzoek (AUMC afdeling Public and Occupational Healt), lid van Europese Commissie's Expert Panel on Effective Ways of Investing in Healt, Coordinator International Training Network for Healthcare Performance Intelligence Professionals (HealthPros)

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module. Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Mailen naar doo@amsterdamumc.nl met opgave van reden voor het annuleren.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten 

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met DOO@amsterdamumc.nl.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. 
Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt er € 150 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft. De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte.
Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent.

Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd.

NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd. 

Inschrijven

Nadat je een plaats geboekt hebt volgt een automatische bevestiging. Voor aanvang van de cursus krijg je ook een bevestiging met gedetailleerde informatie en eventuele opdrachten.

Contact en vragen

Voor vragen of meer informatie kun je mailen naar: doo@amsterdamumc.nl

Het secretariaat is aanwezig op maandag t/m donderdag

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer