Online Course Zorgkosten

De kwalitiet van zorg in Nederland is erg goed. Tegelijkertijd zijn de kosten te hoog. Uit onderzoek blijkt dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. In de opleiding is echter nog weining aandacht voor zorgkosten, terwijl het echter in de praktijk onderdeel van jouw vak is. Daar kun je alleen invloed op uitoefenen wanneer je er iets vanaf weet. De basis leer je in de online course Kennis van Zorgkosten.

Inhoud

De cursus 'Kennis van zorgkosten' is een online course over de financiering van de zorg in Nederland. Naast kennis over het Nederlandse zorgstelsel en het werken met DBC draagt deze cursus bij aan het bewustzijn van medisch specialisten (in opleiding) over hun verantwoordelijkheid binnen de kosten van zorg. Deze cursus is tot gekomen door Bewustzijnsproject.

Data

2020

Duur module

4 weken met een tijdsinvestering van 1,5-2 uur per week.

De course kan op eigen momenten gedurende de week doorlopen worden.

Voor wie

Voor alle AIOS

Aantal onderwijspunten

2

Stuur na afloop je bewijs van deelname naar doo@amc.nl, dan ontvang je van ons een digitaal certificaat met hierop vermeld het aantal DOO punten.

Kosten

Inschrijven

Inschrijven via DOO

Nadat je een plaats geboekt hebt volgt een automatische bevestiging. Voor aanvang van de course krijg je ook een bevestiging met gedetailleerde informatie en eventuele opdrachten.

contact en vragen

Voor vragen kun je mailen naar doo@amc.nl

Het secretariaat is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag