Palliatieve zorg

Herkenning en behandeling van patienten in de palliatieve fase, pijn en dyspnoe. Communicatie in tijden van ernstige ziekte, omgaan met onmacht, de invloed van cultuur en eindeleven beslissingen.

Veel aios vinden het moeilijk om dit daadwerkelijk in praktijk te brengen.

Data 2023:

cursus: 09 en 10 nov / 09:00-17:00

Voor wie?

Voor alle aios

Aantal aios per cursus

20

Na deelname aan de cursus ontvang je digitaal een DOO certificaat.

Inhoud

In dit DOO krijg je hier handvaten voor. Verspreid over twee bijeenkomsten
worden bovengenoemde onderwerpen behandeld. Naast de medisch
inhoudelijke onderwerpen is er ook volop aandacht voor het ontwikkelen van
competenties die ertoe bijdragen dat je goede zorg kan geven in de laatste
levensfase van de patiënt waarbij aandacht voor kwaliteit van leven voorop
staat. 

Het onderwijs is kleinschalig, activerend en interactief. Elke bijeenkomst van het DOO wordt voorafgegaan door een opdracht. Het communicatie onderwijs wordt geoefend met een uitstekende acteur onder begeleiding van docenten. De docenten zijn allemaal inhoudsdeskundig.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze module. Annuleren is
mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Mailen naar doo@amsterdamumc.nl met opgave van reden voor het annuleren.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten 

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met DOO@amsterdamumc.nl.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt er € 300 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft.
De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent.
Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd.
NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd. 

Inschrijven
Inschrijven

Contact en vragen

Wil je meer weten? Neem dan contact op met secretariaat DOO:
doo@amsterdamumc.nl

Het secretariaat is aanwezig van maandag t/m donderdag.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer