Leiderschap in Opleiden

Competenties in leiderschap. (duur 2,5 dag - 16 ABAN-punten)

Informatie

De opleider als enige ‘meester van de gezel’ is verleden tijd. Opleidingsfuncties worden uitgevoerd door alle leden van een opleidersgroep. Deze stafleden begeleiden aios in de dagelijkse opleidingspraktijk en daarmee is het aantal leermomenten en -mogelijkheden flink uitgebreid. Het is de formele opleider die eindverantwoordelijk is en samen met de plaatsvervangend opleider leiding geeft aan de opleidersgroep. Dit leiderschap vraagt specifieke competenties.

In de module Leiderschap in Opleiden wordt u zich bewust van fenomenen die spelen bij het leiding geven aan uw opleidingsgroep, van de eigenschappen van uw team en de potenties in de groep. U oriënteert zich in praktische zin op de modernisering van de opleiding (benodigde documenten voor visitatie) en tegelijkertijd op uw aanpak van gewenste veranderingen. U neemt uw eigen effectiviteit hierin onder de loep en ontwikkelt meer leiderschapscompetenties en -vaardigheden. Daartoe maakt u in de module kennis met diverse brillen (modellen) waarmee u naar de verandering, uw groep en uzelf kunt kijken. Hiermee verwerft u meer inzicht om positief invloed uit te kunnen oefenen, te interveniëren als dat gewenst is. Na twee en een halve dag training beschikt u over:

  • inzicht in de dynamiek in uw opleidersgroep en de effectiviteit van uw leiding;
  • leiderschapsvaardigheden die passen bij de fase van verandering en aansluiten bij uw groep (bijvoorbeeld bespreken SETQ rapportage in uw groep);
  • uw lokaal (cluster) opleidingsplan met een visie op opleiden en veranderen;
  • uw plan van aanpak voor de modernisering van uw eigen opleiding (o.a. betrokkenheid van en taakverdeling in de groep).

De module is bedoeld voor maximaal 5 duo’s van opleider en plaatsvervangend opleider. De duur bedraagt 2½ dag, telkens met een tussenperiode om de duo’s de gelegenheid te geven om -samen met hun groep- te werken aan opdrachten. De module is ervaringsgericht en sluit daarom nauw aan bij ieders uitgangssituatie. Daartoe vindt een intake plaats en maakt u vooraf inventarisaties (bijvoorbeeld meting kwaliteitsindicatoren opleidingsgroepCGS, DRECT, SETQ). Ook tijdens de trainingsdagen bent u actief. Denk hierbij aan een groepsopdracht voor een gezamenlijke samenwerkingservaring, het herkennen van de cultuur in uw groep, het onderzoeken van kwaliteiten en valkuilen bij uzelf en uw groep.

Telkens laat u als duo anderen delen in uw ervaringen met interventies in uw eigen groep en opleidingssituatie. U ontvangt feedback van de deelnemers en begeleiders op de wijze waarop u als duo samenwerkt en waarop u leiding geeft aan uw groep.

De begeleiding van deze module is in handen van een psycholoog en een onderwijskundige. U ontvangt literatuur en opdrachten.

Data 2019:

  • Dag 1: 31 oktober 2019 van 09.00-17.00 uur
  • Dag 2: 19 december 2019 van 09.00-17.00 uur
  • Dag 3: 6 februari 2020 van 09.00- 13.00 uur

Data 2020: ntb

Locatie: Hogeschool van Amsterdam (Tafelbergweg 51, 1105 BD te Amsterdam)

 Indien u interesse heeft kunt u dit kenbaar maken bij: ttt@amc.uva.nl

Het ABAN heeft deze nascholing geaccrediteerd voor 16 punten.

Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl

Aanmelden

U meldt zich aan door een mail te sturen naar: TtT@amc.nl onder vermelding van uw BIG-nummer en de gewenste Verdiepingsmodule, Intervisie of Workshop. U ontvangt een bevestiging met locatieaanduiding en enkele weken tevoren een reminder.

Professionals van andere disciplines (zoals verloskundigen) zijn welkom, wij verzoeken u vooraf contact met ons op te nemen.

De trainers

De modules worden uitgevoerd door een speciaal hiertoe opgeleide medisch specialist (teacher) en een psycholoog of onderwijskundige.

Kosten

Medewerkers van het AMC nemen kosteloos deel. 
Deelnemers uit andere ziekenhuizen wordt een deel van de kostprijs in rekening gebracht, te weten: € 975,- pp (€ 1950,- per duo) voor de module Leiderschap in Opleiden

De kosten worden gefactureerd en dienen vooraf te zijn betaald.

Annulering

Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Binnen 30 dagen voor aanvang van de training wordt geen restitutie verleend. In overleg met de programmaleider kan een vervangende collega aan de Verdiepingsmodule deelnemen.

AMC-specialisten: annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Vanaf 30 dagen voor aanvang van de training wordt € 200,- organisatiekosten in rekening gebracht.

Afdelingen of ziekenhuizen die prijs stellen op een uitvoering op locatie of in aangepaste vorm, wordt de kostprijs in rekening gebracht volgens offerte: € 9580,- voor de module Leiderschap in Opleiden, 5 duo's/10 deelnemers

Informatie en maatwerk

Met inhoudelijke vragen en verzoeken tot maatwerk, kunt u terecht bij ttt@amc.nl

Organisatie en coördinatie: Bij- en Nascholing, Onderwijssupport

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: