Opfriscursus Teach the Teacher

Informatie

Feedback geven op het handelen van de aios in allerlei beroepskenmerkende situaties is een belangrijke vaardigheid in het opleiden. Het zet aios aan tot reflectie en geeft daarmee richting aan het leerproces van de aios. Tegelijkertijd geeft het u als lid van de opleidingsgroep belangrijke informatie over de voortgang van de competentieontwikkeling. Deze vaardigheid vraagt om geregelde oefening.

Kenmerkende opleidingssituaties voor KPB’s zijn:

 • zaaldienst
 • poli
 • OK, verrichtingen OSATS's
 • dienst, overdrachten
 • overheadtaken, MDO, besprekingen, opleiden co’s
 • alle andere, voor dat specialisme kenmerkende beroepssituaties, die geobserveerd kunnen worden door stafleden.

Na de training kunt u:

 • gerichte gedragsobservaties vertalen naar voor de aios bruikbare feedback;
 • de diverse CanMEDS-domeinen herkennen en hun feedback richten op de verschillende domeinen;
 • een KPB geven, het feedbackgesprek voeren volgens de Pendletonregels (goede balans 
  tussen reflectie en feedback en bestendigen van wat goed gaat en veranderen van wat 
  beter kan).

Teach the Teacher Opfriscursus: 6 ABAN Punten

  Data 2024:

  20 juni 2024 09.00 - 17.00 uur Op locatie
  23 september 2024 09.00 - 17.00 uur Op locatie
  3 december 2024 09.00 - 17.00 uur Op locatie

  Aanmelden voor 2024: https://www.eventure-online.com/eventure/login.form?Pef498850-bc9b-48eb-91f0-ef83feb08c7f

   Professionals van andere disciplines (zoals verloskundigen) zijn welkom, wij verzoeken u vooraf contact met ons op te nemen.

   De trainers

   De modules worden uitgevoerd door een speciaal hiertoe opgeleide medisch specialist (teacher) en een psycholoog of onderwijskundige.

   Kosten

   Medewerkers van het AMC nemen kosteloos deel. 
   Deelnemers uit andere ziekenhuizen wordt een deel van de kostprijs in rekening gebracht, te weten:€ 450.

   De kosten worden gefactureerd en dienen vooraf te zijn betaald.

   Annulering

   Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Binnen 30 dagen voor aanvang van de training wordt geen restitutie verleend. In overleg met de programmaleider kan een vervangende collega aan de Verdiepingsmodule deelnemen.

   AMC-specialisten: annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Vanaf 30 dagen voor aanvang van de training wordt € 200 organisatiekosten in rekening gebracht.

   Afdelingen of ziekenhuizen die prijs stellen op een uitvoering op locatie of in aangepaste vorm, wordt de kostprijs in rekening gebracht volgens offerte: zegge € 1980,-

   Informatie en maatwerk

   Met inhoudelijke vragen en verzoeken tot maatwerk, kunt u terecht bij ttt@amsterdamumc.nl

   Organisatie en coördinatie: MVO team