Verdiepingscursus Teach the Teacher

  Als begeleider van aios speelt u een cruciale rol bij het opleiden van toekomstige artsen. Voor het verwerven van medische en niet medische competenties door aios is de kwaliteit van de begeleiding van groot belang.

  In de training Teach the Teacher Verdieping - begeleiden van aios ontwikkelt u uw gespreksvaardigheden in het begeleiden van aios. Uw kennis uit de Teach the Teacher Basis - begeleiden van aios wordt opgefrist. In deze (vernieuwde) verdiepingstraining staat het oefenen met het voeren van voortgangs,- en beoordelingsgesprekken met aios centraal. Aan de hand van actuele casuïstiek uit uw eigen werkpraktijk oefent u met trainingsacteurs relevante gesprekken in opleidingssituaties.

  Programma-onderdelen:

  • Begeleiden, toetsen en beoordelen
  • Vertalen van CanMeds naar observeerbaar gedrag
  • KPB als instrument voor begeleiding en beoordeling
  • Cyclus van gesprekken en portfolio
  • Basisaspecten van communicatie
  • Oefenen met voortgangs- en beoordelingsgesprekken
  • Transfer naar de praktijk

   Data voor 2024:

   27 mei en 28 mei 2024 Dag 1 van 09.00 - 17.00 uur, Dag 2 van 09.00 - 13.00 uur Op locatie, Op locatie
   25 november en 26 november 2024 Dag 1 van 09.00 - 17.00 uur, Dag 2 van 09.00 - 13.00 uur Op locatie, Op locatie

   Aanmelden voor 2024: https://www.eventure-online.com/eventure/login.form?Pef498850-bc9b-48eb-91f0-ef83feb08c7f

   Voorbereiding en deelname

   U ontvangt van tevoren opdrachten om voor te bereiden. Wij verwachten dat u gedurende de gehele training aanwezig bent en dat u actief deelneemt. Na volledige deelname aan de training (inclusief voorbereiding en opdrachten) ontvangt u een certificaat van deelname en worden 9 accreditatiepunten bijgeschreven. U en de opleider in uw opleidingsgroep zijn er verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling op het gebied van klinische onderwijskunde in de praktijk vorm en inhoud te geven.

   Inschrijven

   Deelname voor medisch specialisten van Amsterdam UMC is gratis.
   Externe medisch specialisten betalen EURO 650 per cursus.

   Annuleren

   Annulering dient minimaal een maand voor aanvang van de cursus schriftelijk te geschieden.
   Bij annulering tot deze datum wordt EURO 35 aan administratiekosten in rekening gebracht.
   Hierna bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

   Informatie en maatwerk
   Met inhoudelijke vragen en verzoeken tot maatwerk, kunt u terecht bij ttt@amc.nl.