AIOS in het AMC

Vertrouwenspersoon

De functie vertrouwenspersoon is een onafhankelijke functie, waarbij laagdrempeligheid vooropstaat. Voor AIOS is in Amsterdam UMC, locatie AMC, een AIOS vertrouwenspersoon beschikbaar, prof. Wim van Aalderen, gepensioneerd kinderarts. De AIOS vertrouwenspersoon kan, liefst in een vroeg stadium, benaderd worden door AIOS in geval van gesignaleerde problemen tijdens de opleiding. De AIOS vertrouwenspersoon kan de AIOS adviseren en ondersteunen.  Het kan gaan om een individuele AIOS, maar ook als er problemen zijn bij AIOS als groep.