WIFI-Trial

Nadat medio 2016 de laatste patiënt in de WIFI-Trial is geïncludeerd, hebben wij onlangs de eerste resultaten van het onderzoek ontvangen.

In anderhalf jaar tijd hebben 500 patiënten deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan waren er 471 'bruikbare' casussen. In totaal kregen 66 (14%) patiënten een wondinfectie. Bij het overgrote deel van deze patiënten (57) ging het om een milde infectie welke met antibioticatabletten behandeld kon worden. Negen deelnemers liepen een ernstigere infectie op waarvoor ziekenhuis opname vereist was.

Voor de analyse van de studie hebben wij de groep deelnemers die antibiotica hebben gekregen vergeleken met de groep deelnemers die een placebo (geen antibiotica) hebben gekregen. Hieruit kwam naar voren dat het geven van antibiotica niet van invloed is op het ontwikkelen van een wondinfectie. Het heeft dus geen zin om voor de operatie antibiotica toe te dienen.

Concluderend is het geven van antibiotica vóór het verwijderen van materiaal uit het onderbeen niet nuttig om een wondinfectie te voorkomen. Het beleid in Nederland om geen antibiotica te geven voor deze operatie zal dan ook niet veranderen.

Wij willen u hartelijk danken voor uw deelname aan de studie en mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze studie zijn wij via de contactgegevens op deze website bereikbaar.

Het onderzoek wordt financieel ondersteund door ZonMw.

Subsidie ZonMw

ZonMw is een Nederlandse organisatie voor gezondheidszorg en zorginnovatie. ZonMw werkt aan betere gezondheid, zorg en preventie in Nederland door middel van het ontwerpen en uitvoeren van subsidieprogramma’s, het coördineren en financieren van onderzoek in (inter)nationaal verband en het bevorderen van kennisoverdracht. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). ZonMw heeft geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de WIFI-Trial.

Trial coördinatoren

M. Backes
Arts-onderzoeker Trauma Unit AMC / AIOS
Chirurgie
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
Jan Tooropstraat 164
1006 AE Amsterdam
GSM 06 - 262 612 68

S.A. Dingemans
Arts-onderzoeker
Trauma Unit AMC
AMC - G4
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Tel: 020 - 566 6628
GSM 06 - 262 612 68

E-mail: mailto:wifi@amc.nl