Biobank Toetsingscommissie (BTC)

Binnen het AMC worden op vrijwel alle afdelingen collecties van lichaamsmaterialen voor wetenschappelijk onderzoek aangelegd en bewaard. Men spreekt in dit verband van een biobank. Iedere biobank moet worden getoetst bij de BTC.

Inlever- en vergaderdata BTC
Inleverdatum Vergaderdatum
15 januari 25 januari
29 januari 8 februari
12 februari 22 februari
26 februari 8 maart
9 april 19 april
14 mei 24 mei
25 mei 5 juni
25 juni 5 juli
9 juli 19 juli
20 augustus 30 augustus
3 september 13 september
17 september 27 september
15 oktober 25 oktober
29 oktober 8 november
12 november 22 november
10 december 20 december

Bezoekadres
Trinity gebouw C
Pietersbergweg 17, 4e verdieping
Amsterdam Zuid Oost

Postadres
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Tel.: 020-5667389
Bereikbaar van 9.00 tot 16.00
Vragen, opmerkingen en indienen van documenten