Bezwaar maken samenvoegen dossiers locatie AMC en VUmc

U kunt online bezwaar maken tegen het samenvoegen van de medische dossiers bij locatie AMC en VUmc.

  1. Inleiding
  2. Uw gegevens
  3. Afronding
Inleiding


Uw patiëntendossier

Uw gegevens bewaren wij in een elektronisch patiëntdossier. Dit dossier mag alleen worden ingezien door zorgverleners van Amsterdam UMC die bij uw behandeling betrokken zijn. Omdat uw zorgverleners op beide locaties werkzaam kunnen zijn, willen wij voortaan gebruik maken van één patiëntendossier voor beide locaties. Heeft u twee verschillende dossiers, dan voegen wij deze samen tot één patiëntendossier.

Twijfel of geen toestemming

Twijfelt u over het nut van één patiëntendossier of wilt u niet dat wij op beide locaties hetzelfde dossier gebruiken? Dan kunt u via dit bezwaarformulier aangeven dat u geen toestemming geeft tot het samenvoegen van uw patiëntgegevens worden en het beschikbaar stellen van uw patiëntendossier voor uw zorgverleners op beide locaties van Amsterdam UMC.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: