Gedragsmatige behandeling (Psychiatrie)

Informatie over gedragsmatige behandeling op de afdeling Psychiatrie, Stemmingsstoornissen.

Naast biologische en psychotherapeutische behandeling het Zorgprogramma Stemmingsstoornissen gespecialiseerd in het uitvoeren van gedragsmatige behandeling: de gedragsactivatie.

Een belangrijk onderdeel van de gedragsactivatie is het inzicht in de relatie tussen de stemming en het activiteitenpatroon. Dit thema komt zowel in de individuele gesprekken als in de groepsonderdelen naar voren. Door de depressieve klachten treden over het algemeen veranderingen in het activiteitenpatroon op. Het doorbreken van deze patronen vergt oefening.

Het behandelteam biedt begeleiding bij dit traject met als doel het:

  • verwerven van inzicht in de relatie tussen stemming en gedrag;
  • aanbrengen van dagstructuur;
  • hervatten van (potentieel) plezierige activiteiten -doorbreken van het overmatig piekeren;
  • opdoen van succeservaringen;
  • (weer) aangaan van sociale contacten;
  • zoeken naar zinvolle dagbesteding;
  • leren herkennen en beïnvloeden van terugval- en crisissituaties.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: