PREN Amsterdam

PREN Amsterdam website live

Pediatric Research and Evaluation Network (PREN) Amsterdam heeft een eigen website: PREN Amsterdam. Een gezamenlijke website van Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC met ziekenhuizen in de regio. Het biedt een platform aan professionals met informatie, projecten, links en publicaties over zorgevaluatie-onderzoek in de algemene kindergeneeskunde. Doel is op valide wetenschappelijke onderbouwende wijze de zorg in de algemene kindergeneeskunde te verbeteren.

In 2018 is het Pediatric Research Evaluation Network (PREN) Amsterdam tot stand gekomen. PREN heeft als doel een structurele basis te ontwikkelen voor het uitvoeren van zorgevaluatieonderzoek binnen de algemene kindergeneeskunde.

Dit vindt plaatst door een solide samenwerking en opzetten van een goede infrastructuur tussen Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC en algemene ziekenhuizen in de regio Amsterdam, te weten Spaarne Gasthuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Dijklander Ziekenhuis, Ziekenhuis Amstelland, Zaans Medisch Centrum, OLVG, BovenIJ ziekenhuis, Tergooi, en Flevo ziekenhuis.

Onze visie is dat ieder kind op ieder moment en iedere plek de beste onderbouwde zorg krijgt. We willen een leer- en verandercultuur tot stand brengen gebaseerd op wetenschappelijk kennis uit zorgevaluatie onderzoek.

Onze missie is ervoor te zorgen dat in 2025 zorgevaluatie onderdeel is van de algemene kindergeneeskundige patiëntenzorg in alle ziekenhuizen die onderdeel uitmaken van PREN Amsterdam. De komende jaren gaan wij de minimale eisen vaststellen om hieraan te kunnen voldoen zodat er altijd zorgprojecten rondom kinderen uitgevoerd worden vanaf 2025.

Ook gaan we onderwijs en opleiding inzetten om zorgevaluatie actief uit te dragen onder coassistenten, arts-assistenten en kinderartsen, en overige medewerkers in ziekenhuis. Studenten Geneeskunde in de bachelor en masterfase hebben de mogelijkheid om een wetenschappelijke stage op gebied van zorgevaluatie onder begeleiding van ervaren arts-assistenten en kinderartsen uit te voeren.

De doelstellingen en visie van PREN komen overeen met de landelijke initiatieven voor zorgevaluatie die hierboven beschreven zijn. PREN is al een bestaand netwerk dat een afzonderlijke kennisagenda heeft opgesteld welke gedeeltelijk overeenkomt met die van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). PREN kan een voortrekkersrol hebben in de ontwikkeling van zorgevaluatie onderzoek in de Nederlandse kindergeneeskunde.

Samenstelling PREN per maart 2021:

Co-chairs:
Prof. dr Frans Plötz
Prof. dr. Leontien Kremer

Vertegenwoordigers namens de vakgroepen kindergeneeskunde algemene ziekenhuizen:

Spaarne Gasthuis

Noordwest Ziekenhuisgroep

Dijklander Ziekenhuis

Ziekenhuis Amstelland

Zaans Medisch Centrum

OLVG

BovenIJ Ziekenhuis

Tergooi ziekenhuis

Flevo ziekenhuis

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC

Dr. Marlies v. Houten Dr Annemie Boehmer

Dr. Jeroen Hol en Dr. Femke de Groof

Dr. Gavin ten Tusscher

Dr. Nadia Oeij

Dr. Maarten Rijpert

Dr. Sophie van der Schoor

Drs. Femke Nauta

Prof. dr. Frans Plötz

Dr. Annemarie van Wermeskerken

Dr. Merijn Bijlsma


Vertegenwoordigers Amsterdam UMC en opleiding:

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC

Prof. dr. Hans van Goudoever

Dr. Diederik Bosman


Contactpersoon: Prof. dr Frans Plötz, fbplotz@tergooi.nl of f.b.plotz@amsterdamumc.nl