Misofonietest

Mensen met misofonie ervaren gevoelens van irritatie, walging en/of woede bij het horen van geluiden die op zich onschuldig zijn. Met onderstaande test krijgt u eenvoudig een indicatie van misofonie bij u.

  1. Inleiding
  2. Testvragen
  3. Samenvatting
  4. Afronden
Inleiding

Deze vragenlijst is ontwikkeld om de ernst en de aard van misofonie te scoren. In het algemeen hangt de score af van hetgeen u zegt, de definitieve score is echter gebaseerd op het klinisch oordeel van de interviewer.

Beoordeel de kenmerken van ieder item naar hoe het de afgelopen week tot en met het invullen van deze online test is gegaan. De scores moeten per item een gemiddelde over de gehele afgelopen week weergeven.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer