Psychosociale zorg (lastmeter)

Met behulp van de lastmeter kunnen wij samen met u uw psychosociale zorgbehoeften in kaart brengen. Door het invullen van de vragenlijst komen problemen of zorgen die aanwezig zijn naar voren. De uitkomsten kunnen indien hier een aanleiding voor is besproken worden met uw arts of verpleegkundige. Er wordt dan bekeken of u direct hulp nodig heeft of op een later moment verwezen moet worden voor verdere ondersteuning. De lastmeter kan mogelijk later in het behandeltraject nogmaals worden afgenomen.

Tijdens het anamnesegesprek met de verpleegkundige zal de lastmeter aan u worden uitgereikt. U kunt zelf bepalen of en wanneer u de vragenlijst invult. Zodra u de vragenlijst heeft ingevuld, kunt u deze aan de verpleegkundige overhandigen.

Psychosociale zorg

Een hersentumor kan verschillende klachten en problemen veroorzaken. Naast de lichamelijke klachten die u misschien ervaart, kan het zijn dat u last heeft van vermoeidheid of van bijvoorbeeld concentratie- en geheugenproblemen. Misschien voelt u zich somber of merkt u angstiger te zijn. Tijdens de medische behandeling van een hersentumor (operatie, bestraling, chemotherapie) is bijna iedereen wel vermoeid, minder geconcentreerd en soms emotioneler. Wanneer u echter in uw dagelijks leven belemmerd wordt door deze klachten, en zeker als dit na de behandeling blijft voortbestaan, dan kan psychologische zorg noodzakelijk zijn. De afdeling medische psychologie in Amsterdam UMC, locatie VUmc biedt deze zorg. Wij bieden cognitieve training, behandeling van ernstige vermoeidheid en behandeling van psychische klachten van uzelf, maar mogelijk ook van uw partner.

Cognitieve klachten

Een hersentumor, of de behandeling hiervan, kan problemen veroorzaken in de zogenaamde cognitieve functies. Dit kunnen problemen zijn met bijvoorbeeld de concentratie, het geheugen, of met het plannen en uitvoeren van activiteiten. Helaas bestaan er geen behandelingen die leiden tot volledig herstel van de cognitieve functies. In de cognitieve training die wij bieden leert u hoe u optimaal kunt omgaan met uw klachten, en met de problemen die deze met zich meebrengen in het dagelijks leven.

Blijvende ernstige vermoeidheid

Vermoeidheid is een klacht die veel voorkomt bij patiënten met een hersentumor. Ernstige vermoeidheid die niet meer weggaat, kan grote gevolgen hebben voor uw dagelijks leven en uw functioneren. Behandeling van vermoeidheidsklachten richt zich op verschillende gebieden waarvan we weten dat deze vermoeidheid kunnen beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld uw ritme van slapen en actief zijn, de verwerking van de diagnose, en bepaalde manieren van denken, bijvoorbeeld over de toekomst en over de klachten die u ervaart.

Psychische klachten

Het leven met een hersentumor, en de medische onderzoeken en behandelingen, kunnen een zware belasting voor u betekenen. Omgaan met de lichamelijke en emotionele gevolgen van de ziekte doet vaak een sterk beroep op uw aanpassingsvermogen, waardoor problemen kunnen ontstaan. In dit geval kan het zinvol zijn om een medisch psycholoog te raadplegen. Hetzelfde geldt voor uw partner. Het hebben van een ziekte kan bovendien uw relatie belasten. In dit geval zijn relatiegesprekken een mogelijkheid.

Verwijzing

Uw behandelend arts kan u verwijzen, of wanneer u op één van deze gebieden klachten ervaart, kunt u dit ook zelf bespreken met uw arts of een van de verpleegkundig consulenten neuro-oncologie. Nadat besloten is tot een verwijzing naar de afdeling medische psychologie, wordt u uitgenodigd voor een intake op onze polikliniek. Deze afspraak dient om een beeld te krijgen van de aard en de ernst van uw problemen en uw hulpvraag. Aan de hand van het gesprek en eventuele vragenlijsten zal beoordeeld worden welke behandeling voor u het meest geschikt is. Wanneer behandeling binnen de afdeling medische psychologie voor u niet passend is, zullen wij u voor de juiste hulp ergens anders naar toe verwijzen.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC'