Wachttijd Cardiothoracale Chirurgie

Informatie over de wachttijd voor de polikliniek Cardiothoracale Chirurgie.

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

voor een eerste consult, waarbij we een risico-inschatting zullen doen. Zo nodig volgt vervolgonderzoek (o.a. CT-scan, vaatonderzoek e.d.) of aanvullende voorbereidingen in samenwerking met andere disciplines (zoals diëtiste, fysiotherapie en leefstijlspreekuur e.d.).

Wachtijd operatie wordt gerekend vanaf aanmeldingsdatum en zal afhankelijk van de indicatie zijn (die in eerste instantie door de verwijzend cardioloog wordt bepaald):

Bij patiënten die vanuit huis komen is dat bij:

  • voorrang: 6- max. 8 weken;
  • wachtlijst: 10- max. 12 weken.

Klinische patiënten (opgenomen in verwijzend ziekenhuis) zullen we zo snel mogelijk inplannen (minder dan 2 weken).

Wachttijden behandeling

  • Operatieve behandeling van carotispathologie rond doorbloeding/ continuïteit: te weinig waarnemingen
  • Open hartoperatie: 5 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: