Wachttijd Pijnbestrijding (Pijngeneeskunde)

Informatie over de wachttijd voor de polikliniek Pijnbestrijding.

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Polikliniek Pijngeneeskunde: 28 dagen.

Wachttijd tot behandelingen op het dagcentrum 2 tot 4 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Het kan voorkomen dat de wachttijd voor de behandeling langer is dan de maximaal aanvaardbare wachttijd.

Bovengenoemde wachttijd geldt niet voor spoedconsulten.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: