Wachttijd Verloskunde

Informatie over de wachttijd voor de polikliniek Verloskunde.

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

 • Verloskunde: 2 dagen
 • Gynaecologie: 9 dagen
 • Seksuologie: 35 dagen
 • Medische Oncologie: 14 dagen
 • Voortplantingsgeneeskunde (Infertiliteit): 90 dagen
 • Incontinentie voor de vrouw: -

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

Wachttijden behandeling

 • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 53 dagen.
 • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 28 dagen.
 • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 69 dagen.
 • Sterilisatie vrouw: te weinig waarnemingen
 • Operatieve behandeling stressincontinentie: te weinig waarnemingen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: