Onveilige situatie melden

  1. Start
  2. Uw gegevens
  3. Uw waarneming
  4. Uw suggestie
  5. Terugkoppeling
  6. Afronding
Start

Als u een situatie hebt waargenomen waarbij naar uw mening de kwaliteit van zorg en/of de veiligheid van het AMC tekort schoot, dan verzoeken wij u om die waarneming met behulp van dit formulier te melden.

Wij houden ons ook aanbevolen voor uw verbetersuggestie.

Als u zelf nadeel hebt ondervonden van de door u waargenomen situatie, dan verzoeken wij u om gebruik te maken van het klachtformulier (selecteer hieronder de optie ‘Het gaat om een klacht’).

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: