Benadering van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel; informatie voor ouders