Medisch maatschappelijk werker binnen het Emma Kinderziekenhuis; informatie voor ouders