Stoppen met de medicijnen voor een allergie onderzoek bij uw kind; informatie voor ouders