Uw operatie vindt mogelijk plaats in het Flevoziekenhuis: wat betekent dat voor u?

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: