Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Wij verbeteren voortdurend onze zorg- en dienstverlening. Uw ervaringen en tips zijn een belangrijke bron van informatie. We doen daarom onderzoek onder onze patiënten naar hun ervaringen met ons ziekenhuis.

Bent u patiënt in ons ziekenhuis? Dan kan het zijn dat we u uitnodigen om een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen in Amsterdam UMC. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Expoints verstuurt deze uitnodigingen via email. U kunt deze email herkennen aan het adres: amsterdamumc-locatieAMC@expoints.nl. In de e-mail staat een link naar de digitale vragenlijst. Om de vragenlijst te kunnen invullen, heeft u een computer, tablet/iPad of telefoon nodig met internetverbinding.

U krijgt niet meer dan 6 keer per jaar een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst kan gaan over uw afspraak op de polikliniek, over een (dag)opname in het ziekenhuis, een bezoek aan de Spoedeisende hulp of over een belafspraak of videoconsult.

Vrijwillig en anoniem

Deelname is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij weten dus niet wie de vragenlijst heeft ingevuld. Ook kunnen we niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst?

Dan kunt u een afspraak maken met het Taalpunt (locatie VUmc) of Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang (locatie AMC).

Meer informatie?

Heeft u een email gehad met een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen, en heeft u vragen daarover? In onderstaande video krijgt u meer informatie over het invullen van vragenlijsten over ervaringen met de zorg.

Geen uitnodiging ontvangen?

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, en wilt u wel een compliment, tip of klacht doorgeven? Bespreek dit met uw vaste arts of verpleegkundige. Vindt u dit lastig, dan kunt u ook contact opnemen met:

Afmelden

Ontvangt u liever géén uitnodiging (meer) voor het invullen van een vragenlijst over uw ervaringen in ons ziekenhuis? U kunt zich afmelden via het online ‘Afmeldformulier patiëntervaringsmonitor’. Afmelden is ook mogelijk via Mijn Dossier (ga naar Instellen meldingen > Overige instellingen) of bij de Centrale Inschrijfbalie in de polikliniek.

Wat doen wij met de resultaten?

De resultaten geven ons inzicht in wat patiënten goed vinden gaan, maar ook wat nog beter kan. We gebruiken dit om de zorg- en dienstverlening binnen ons ziekenhuis te verbeteren. Daarnaast kan een samenvatting van de resultaten worden gebruikt door zorgverzekeraars (voor zorginkoop-informatie) en door patiënten (voor keuze-informatie).

De resultaten van het patiëntervaringsonderzoek van Amsterdam UMC van 2020 en 2021 en een samenvatting van de resultaten van alle Universitair Medische Centra (UMC’s) van 2021 en 2022 zijn voor u beschikbaar.

Patiëntenpanel
Bent u ouder dan 16 jaar en wilt u structureel meedenken over onze zorg, dan kunt u zich aanmelden voor het patiëntenpanel van Amsterdam UMC.

Mocht u een uitnodiging ontvangen om uw ervaringen met ons ziekenhuis te delen, dan hopen wij van harte dat u meedoet. Bij voorbaat hartelijk dank.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer