Privacystatement voor kinderen

Privacystatement voor kinderen

Als je ziek bent en je komt daarvoor in het AMC, zullen we er alles aan doen om je weer beter te maken. Om dit goed te kunnen doen, schrijven we op hoe je heet, waar je woont, hoe oud je bent en meer van die dingen. Dan weten we wie je bent en kunnen we je niet verwisselen met iemand anders. Verder gaan we ook opschrijven hoe je je voelt en over wat de uitslagen van onderzoeken ons vertellen over je ziekte. Alle gegevens zetten we in je dossier. We zullen goed op al je gegevens passen en ze alleen geven aan de mensen die voor je zorgen, zoals de dokter en de zuster.

Ben je jonger dan 12 jaar?

Dan mogen je ouders in je dossier kijken wat we over je hebben opgeschreven. Als er iets in staat dat niet klopt, bijvoorbeeld je adres omdat je verhuisd bent, mogen je ouders ons vragen dit aan te passen. We bewaren je dossier minimaal 15 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens zijn we verplicht 115 jaar te bewaren, maar je ouders mogen ons vragen je dossier eerder te vernietigen. De dokter kijkt dan wel altijd of het voor jouw behandeling nodig is toch je dossier te bewaren. Denkt de dokter dat het voor later belangrijk is om je dossier te bewaren, dan zullen we het niet vernietigen.

Ben je tussen de 12 en de 16 jaar?

Dan mag je zelf aan de dokter vragen of je in je eigen dossier mag kijken. Ook mogen je ouders dit vragen. Als je dat liever niet wilt, mag je dat zeggen en mogen je ouders niet in je dossier kijken. Dit geldt ook voor het vragen om bepaalde gegevens te wijzigen of het vragen om je dossier te vernietigen. In ieder geval zullen we je dossier minimaal 15 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens zijn we verplicht 115 jaar te bewaren.

Ben je ouder dan 16 jaar?

Dan mag je zelf in je dossier kijken. Je ouders mogen dit niet. Ook mag je zelf vragen of we bepaalde gegevens willen veranderen, in het geval we bijvoorbeeld een verkeerd adres van je hebben opgeschreven. Je mag ook vragen of we je dossier willen vernietigen. Dit mogen je ouders ook niet. Als je vraagt om het vernietigen van je dossier, zal de dokter altijd kijken of dat wel kan. Als het in jouw belang is dat we het dossier langer bewaren, mag de dokter dit doen. De dokter zal je dan vertellen waarom hij of zij dit belangrijk vindt. Normaal gesproken zullen we je dossier minimaal 15 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens bewaren we 115 jaar, gerekend vanaf het moment dat je bent geboren. Dit zijn we wettelijk verplicht als academisch ziekenhuis. Als je toch wilt dat je ouders in je dossier kunnen kijken, iets mogen wijzigen of mogen vragen om vernietiging, dan moet je opschrijven dat je je ouders daarvoor toestemming geeft en dat aan je ouders meegeven.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer