Wachttijd Algemene Interne Geneeskunde

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Algemene interne geneeskunde: 33 dagen.

a) Endocrinologie: 40 dagen.
b) Nefrologie: 39 dagen.
c) Immunologie: -
d) Infectieziekten: 14 dagen.
e) Hypertensie: 7 dagen.
f) Hematologie: 35 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Algemene kindergeneeskunde

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Algemene kindergeneeskunde: 40 dagen.

a) Cardiologie: 72 dagen.
b) Endocrinologie: 52 dagen.
c) Gastro-enterologie: 21 dagen.
d) Reumatologie: 14 dagen.
e) Metabole ziekten: 7 dagen.
f) Nefrologie: 7 dagen.
g) Sociale pediatrie: 18 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Allergologie

Allergologie: 40 dagen.

Interne allergologie: 51 dagen.

Wachttijd Anesthesiologie

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Pijnbestrijding/Anesthesiologie: 28 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Audiologisch Centrum

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

De wachttijd wordt bepaald door het soort onderzoek dat u moet ondergaan. Bij het maken van de afspraak kunt u vragen naar de duur van de wachtlijst. Indien de wachttijd voor u te lang is proberen we u alternatieven te geven. Uw verwijzer kan schriftelijk om een spoedafspraak vragen.

Wachttijd Cardiogenetica

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Wachttijd polikliniek circa 8 - 12 weken.

  Wachttijd Cardiologie

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Cardiologie: 68 dagen.

  Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

  Wachttijden behandeling:

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Cardiologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Cardiologie (kindergeneeskunde): 46 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Cardiothoracale Chirurgie

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  voor een eerste consult, waarbij we een risico-inschatting zullen doen. Zo nodig volgt vervolgonderzoek (o.a. CT-scan, vaatonderzoek e.d.) of aanvullende voorbereidingen in samenwerking met andere disciplines (zoals diëtiste, fysiotherapie en leefstijlspreekuur e.d.).

  Wachtijd operatie wordt gerekend vanaf aanmeldingsdatum en zal afhankelijk van de indicatie zijn (die in eerste instantie door de verwijzend cardioloog wordt bepaald):

  Bij patiënten die vanuit huis komen is dat bij:

  • voorrang: 6- max. 8 weken;
  • wachtlijst: 10- max. 12 weken.

  Klinische patiënten (opgenomen in verwijzend ziekenhuis) zullen we zo snel mogelijk inplannen (minder dan 2 weken).

  Wachttijden behandeling

  • Operatieve behandeling van carotispathologie rond doorbloeding/ continuïteit: te weinig waarnemingen
  • Open hartoperatie: 5 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Chirurgie

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Chirurgie: 31 dagen.

  Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

  a) Vaatchirurgie: 24 dagen.
  b) Gastro-entrologie: 2 dagen.
  c) Mammapoli: 5 dagen.
  d) Oncologie: 7 dagen.

  Wachttijden behandeling:

  • Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën): 50 dagen.
  • Operatieve verwijdering borstkanker: te weinig waarnemingen
  • Operatieve verwijdering kanker van dikke darm: 16 dagen.
  • Galblaasverwijdering: 11 dagen.
  • Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis): 21 dagen.
  • Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC): te weinig waarnemingen.
  • Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC): te weinig waarnemingen
  • Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD: te weinig waarnemingen.
  • Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling): te weinig waarnemingen. Alleen complexe operaties.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Chirurgie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  De wachttijd voor de polikliniek Kinderchirurgie: 4 weken.

  Wachttijd Decubitus/Wondconsulenten

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Voor deze polikliniek is er geen wachttijd.

  Wachttijd Diabetesverpleegkundigen

  Wachttijden:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  De wachttijd om op gesprek te komen bij een van onze diabetesverpleegkundigen kan wisselen van een week tot een maand. De wachttijd is afhankelijk van de indicatie.

  Wachttijd Diëtetiek

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Tussen de 2 - 4 weken.

  Wachttijd Endocrinologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Endocrinologie (kindergeneeskunde): 52 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Endocrinologie en Metabolisme

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Endocrinologie en Metabolisme: 28 dagen.

  Wachttijd Endoscopic Skull Base Surgery Amsterdam

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  • Wachttijd tot de polikliniek ESA is 3 tot 5 weken.
  • In geval van spoed kunt u dezelfde week terecht.
  Wachttijd Endoscopie

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  De weergegeven wachttijden zijn de actuele wachttijden per november 2018

  • Reguliere gastroscopie: 2 tot 3 maanden.
  • Reguliere coloscopie: 2 tot 3 maanden.
  • Endosonografie: 1-2 weken Een ERCP: 1-2 weken.
  Wachttijd Gastro-enterologie

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Gastro-enterologie: 24 dagen.

  Wachttijden diagnostiek:

  Gastroscopie: -

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Gastro-enterologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Gastro-enterologie (kindergeneeskunde): 21 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Geneesmiddelenpoli

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Geneesmiddelenpoli: - weken.

  Wachttijd Geriatrie/Ouderengeneeskunde

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Klinische Geriatrie: 84 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd GIOCA

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Na het aanleveren van de informatie door de verwijzend specialist krijgt u binnen maximaal 1 week (5 werkdagen) een afspraak op de polikliniek GIOCA.

  Wachttijd Gynaecologie

  Wachttijden polikliniek:

  Gynaecologie: 47 dagen

  a. Oncologie: 14 dagen
  b. (Infertiliteit) Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen
  c. Gespecialiseerd spreekuur voor incontinentie matjes: 6 weken

  Wachttijden behandeling:

  • Baarmoeder verwijdering: 4 tot 6 maanden
  • Niche behandeling: afhankelijk van deelname onderzoek
  • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 50 dagen.
  • Vleesboom verwijdering via kijkoperatie: 5 tot 6 maanden
  • Bandje om de baarmoedermond (cerciage): 4 tot 6 weken

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Hartcatheterisatie

  Wachttijden behandeling:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  • Catheterablatie: 4-5 maanden.
  • Dotterbehandeling: 3-4 weken.
  • Hartcatheterisatie (CAG): minstens 3 weken.
  • ICD, pacemaker of reveal procedure: 2-3 weken.
  • Transcatheter Hartklep Interventie (THI): 2 maanden.
  Wachttijd Hartfalen

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  • Hart- en vaatpolikliniek: 5 weken
  • Fast-track polikliniek voor patiënten met pijn op de borst: 1 week

  Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

  Wachttijden behandeling

  • Dotterbehandeling: 1 week
  • Catheterablatie: 5 weken
  • ICD-implantatie: 3 weken

  Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

  Wachttijd Hematologie

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Hematologie: 35 dagen.

  Wachttijd Hematologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Trombose: 1 – 4 weken.

  Wachttijd Hemofiliebehandelcentrum (Hematologie)

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  De wachttijd voor de polikliniek van het Hemofiliebehandelcentrum is miniem; over het algemeen kunt u binnen zeven werkdagen geholpen worden.

  Wachttijd HIV/Aids

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Polikliniek HIV/Aids: 1 week.

  Wachttijd Huidziekten (Dermatologie)

  Wachttijden polikliniek:

  Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  • Dermatologie/huidziekten:
   Eerste plek NP 08-03-2024
   Eerste plek CP 04-03-2024
  • Dermato-allergologie:
   NP: gemiddeld 35 dagen
   CP: gemiddeld 34 dagen

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

   Wachttijd Hypertensie

   Wachttijden polikliniek:

   Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

   Hypertensie: 7 dagen.

   Wachttijd Immunologie (kindergeneeskunde)

   Wachttijden polikliniek:

   Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

   De wachttijd voor de polikliniek Immunologie: 1 week.

   Wachttijd Incontinentie voor de vrouw

   Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

   EPIC code

   -

   Automatische berekening in EPIC (dagen)

   -

   Vaste toegangstijd

   -

   Toegangstijd op website AFGELOPEN maand (dagen)

   -

   Toegangstijd op website HUIDIGE maand (dagen)

   -

    Wachttijd Infectieziekten

    Wachttijden polikliniek:

    Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

    Infectieziekten: 14 dagen.

    Wachttijd Keel-, Neus- en Oorheelkunde

    Wachttijden polikliniek:

    Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

    Keel-, Neus- en Oorheelkunde: 80 dagen.

    Wachttijden behandeling:

    • Tonsillectomie en/of adenotomie: te weinig waarnemingen.
    • Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot: te weinig waarnemingen
    • Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes: 6 dagen.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Kinderpsychiatrie

    Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

    Stemmingsstoornissen

    • Aanmelding: 4 weken.
    • Behandeling: 2 weken.

    Angststoornissen

    • Aanmelding: 7 weken.
    • Behandeling: 2 weken.

    Vroege Psychose

    • Aanmelding: 3 weken.
    • Behandeling: 2 weken.

    Misofonie

    • Aanmelding: 7 weken.
    • Behandeling: 7 maanden.
    Wachttijd Klinische Genetica

    Aanleg en Ontwikkeling

    Zwangeren: binnen 2 dagen
    Aangeboren aandoeningen en ontwikkelingsachterstand bij kinderen: 3 maanden
    Aangeboren aandoeningen bij volwassenen: 3 maanden

    Erfelijke hart- en vaataandoeningen (cardiogenetica)

    Cardiogenetica: 2 maanden
    Onderzoek naar een bekende variant in de familie: 4 tot 6 weken

    Erfelijke kanker (oncogenetica)

    Oncogenetica: 8 maanden
    Onderzoek naar een bekende variant in de familie: binnen 3 maanden

    Erfelijke neurologische aandoeningen en dementie (neurogenetica)

    Neurogenetica: 5 tot 7 maanden

    Wachttijd Klinische Immunologie en Reumatologie

    Wachttijden polikliniek:

    Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

    Klinische Immunologie en Reumatologie: - dagen.

    Wachttijd Longfunctie

    Wachttijden polikliniek:

    Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

    Afhankelijk van het onderzoek is de wachttijd 1 tot 3 weken.

    Wachttijd Longziekten

    Wachttijden polikliniek:

    Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

    • Longziekten: 55 dagen.
    • Oncologie: 9 dagen.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Longziekten (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek:

    Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

    De wachttijd voor de polikliniek Longziekten: 3 weken.

    Wachttijd Maag-, Darm- en Leverziekten

    Wachttijden polikliniek:

    Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

    38 dagen.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Mammapolikliniek

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Mammapolikliniek: 5 dagen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Medische Oncologie

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Wachttijd: 7 dagen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Mens en Arbeid (Arbeidsgeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     De beroepsziektespecialist van de polikliniek Mens en Arbeid neemt zo snel mogelijk na de verwijzing contact met u op. Omdat de polikliniek Mens en Arbeid in de meeste gevallen een beroep doet op artsen uit verschillende ziekenhuizen, zijn we afhankelijk van de wachttijden van die specialismen.

     Wachttijd Metabole ziekten (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Metabole ziekten (kindergeneeskunde): 7 dagen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Mondziekten en Kaakchirurgie

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Mondziekten en Kaakchirurgie: 54 dagen.

     Dit is de gemiddelde wachttijd en geldt met name voor de consulten en kleine ingrepen. De wachttijd voor grotere poliklinische ingrepen betreft ruim drie maanden. De wachttijd kan per patient verschillen en is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

     Wachttijd Motiliteitscentrum

     Wachttijden:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     De wachttijd voor de polikliniek van het Motiliteitscentrum is 6 weken.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Motoriekstoornissen van de slokdarm/maag

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Na het aanleveren van de informatie door de verwijzend specialist krijgt u binnen maximaal 5 weken (30 dagen) een afspraak op de MOT-CHIR polikliniek.

     Wachttijd Nefrologie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Nefrologie (kindergeneeskunde): 7 dagen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Neonatologie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     De wachttijd voor de polikliniek Neonatologie: 4 weken.

     Wachttijd Neurochirurgie

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Neurochirurgie: 25 dagen.

     Wachttijden behandeling:

     • Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom: te weinig waarnemingen
     • Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie): te weinig waarnemingen
     • Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing): te weinig waarnemingen
     • Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose: te weinig waarnemingen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Neurologie

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Neurologie: 29 dagen.

     Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Neurologie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     De wachttijd voor de polikliniek Neurologie: 42 dagen

     Wachttijd Nierziekten/Nefrologie

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Nierziekten/Nefrologie: 42 dagen.

     Wachttijd Nucleaire Geneeskunde

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Wachttijd Oncologie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     De wachttijd voor de polikliniek Oncologie: 2 weken.

     Wachttijd Oogheelkunde

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Oogheelkunde: 57 dagen.

     Wachttijden behandeling:

     Initiële staaroperatie: 155 dagen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Oogheelkunde (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     De wachttijd voor de polikliniek Oogheelkunde: 9 weken.

     Wachttijd Orthopedie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     De wachttijd voor de polikliniek Kinderorthopedie: 3 weken.

     Wachttijd Orthopedie en Sportgeneeskunde

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Orthopedie: 51 dagen.

     Voor oncologische aandoeningen geldt een wachttijd van 7 - 14 dagen .

     Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

     Wachttijden behandeling:

     • Initiële totale heupvervanging: 110 dagen (alleen complexe operaties).
     • Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie: te weinig waarnemingen (alleen complexe operaties).
     • Initiële totale knievervanging: 33 dagen (alleen complexe operaties).
     • Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose: 0 dagen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Pigmentstoornissen, moedervlekken en laserbehandelingen

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Pigmentstoornissen, moedervlekken en laserbehandelingen: 1 tot 2 weken

     Wachttijd Pijnbestrijding (Pijngeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Polikliniek Pijngeneeskunde: 28 dagen.

     Wachttijd tot behandelingen op het dagcentrum 2 tot 4 weken.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Het kan voorkomen dat de wachttijd voor de behandeling langer is dan de maximaal aanvaardbare wachttijd.

     Bovengenoemde wachttijd geldt niet voor spoedconsulten.

     Wachttijd Plastische chirurgie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     De wachttijd voor de polikliniek Plastische Chirurgie: 3 weken.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Plastische, reconstructieve en handchirurgie

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Plastische chirurgie: 59 dagen.

     Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd bent.

     Tijdelijke sluiting hand/pols chirurgie:

     Onze afdeling hand/pols chirurgie neemt tijdelijk geen nieuwe patienten in behandeling. Dit betreft alleen de volwassenen zorg. Voor kinderhand/pols chirurgie zijn de reguliere verwijzingen via ZorgDomein beschikbaar.

     Wachttijden behandeling:

     • Operatieve behandeling van Dupuytren: te weinig waarnemingen

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Prenatale Diagnostiek (Gynaecologie)

     Wachttijden polikliniek:

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Als u een indicatie heeft voor prenatale diagnostiek en in aanmerking komt voor geavanceerd echoscopisch onderzoek of invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpuntie), kunt u, zodra u de exacte termijn van uw zwangerschap weet, een afspraak maken. De datum van uw afspraak hangt samen met uw zwangerschapsduur.

     In geval van spoed kunt u meestal binnen een week terecht bij de Polikliniek Prenatale Diagnostiek. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat indien u een spoedafspraak heeft, uw consult mogelijk tussen bestaande afspraken wordt gepland. De tijd van uw afspraak is daarom een streeftijd, het kan zijn dat u even moet wachten.

     Wachttijd Psychiatrie

     Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
     Angststoornissen 39 weken 8 weken
     Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
     BDD 30 weken 3 weken
     OCD 25 weken 3 weken
     OCD Complex 22 weken 3 weken
     Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
     Eetstoornissen 1 week 3 weken
     Restgroep Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
     Misofonie kids (12 t/m 14 jaar) AANMELDSTOP AANMELDSTOP
     Misofonie kids (15 t/m 17 jaar) AANMELDSTOP AANMELDSTOP
     Misofonie (18 jaar en ouder) AANMELDSTOP AANMELDSTOP
     Schizofrenie Vroege Psychose (14-35 jaar) Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
     VP ADO 5 weken 2 weken
     VP VORS 1 week 1 week
     Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
     Bipolaire stemmingsstoornissen 14 weken 1 week

     Depressieve stemmingsstoornissen Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
     Stemmingsstoornis algemeen 14 weken 1 week
     DBS 8 weken 1 week
     rTMS 10 weken 1 week
     SOMA (interne verwijzing somatiek) x x

     Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
     Transitiecentrum voor Affectieve Stoornissen (TAS) 6 weken 2 weken

     Toelichting:

     De wachttijden zijn gebaseerd op de gemiddelde wachtijd van de afgelopen 2 maanden. De wachttijden zijn niet afhankelijk van verzekeraars.

     Aanmeldwachttijd:

     Dit is de periode van aanmelding tot intake.

     Behandelwachttijd:

     Dit is de wachttijd vanaf het laatste intakecontact tot de behandeling start.

     In geval van acute crisis is er geen wachttijd!

     Wie dringend hulp nodig heeft moet eerst naar uw huisarts of de vervanger. De huisarts kan contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst. Als een patient al in behandeling is bij een ggz-instellng kan hij of zij contact opnemen met de huidige behandelaar.

     Zorgbemiddeling

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

     Wachttijd Pulmonologie (kindergeneeskunde)

     Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

     De wachttijd voor de polikliniek Pulmonologie: 2 weken.

     Wachttijd Radiologie

      Wachttijden diagnostiek:

      Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

      Wachttijd Radiologie (kindergeneeskunde)

      Wachttijden diagnostiek:

      Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

      • MRI: onder narcose : 25 dagen.
      • gewone röntgenfoto: geen wachttijden
      • Echo: 4 dagen
      • maag/darmkanaal onderzoek: in overleg met kinderradioloog

      Belangrijk: dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen en is afhankelijk van de reden voor verwijzing. Deze door de afdeling opgestelde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

      Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Radiotherapie

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       Radiotherapie: 1 a 2 weken

       Wachttijden diagnostiek

       Bovengenoemde toegangstijd geldt niet voor spoedconsulten.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Reizigersbureau/Travel Clinic

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       De wachttijd voor het vaccinatiebureau en de polikliniek Tropische ziekten is 1 week (0 tot 1 werkdag).

       Wachttijd Reumatologie

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       Reumatologie: 62

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Reumatologie (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       Reumatologie (kindergeneeskunde): 14 dagen.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Revalidatie

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       Revalidatie: 28 dagen.

       a) Volwassenen neurologische aandoeningen: 36 dagen.
       b) Volwassenen overig: 11 dagen.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Revalidatie (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       Revalidatie (kindergeneeskunde): 9 dagen.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Seksuologie

       Wachttijden polikliniek:

       U moet rekenen op een wachttijd van minstens enkele weken tot in enkele gevallen enkele maanden voordat u een eerste afspraak kunt krijgen.

       Wachttijd Sociale pediatrie (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       Sociale pediatrie (kindergeneeskunde): 18 dagen.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Spoedeisende Hulp (SEH)

       Wachttijden polikliniek:

       Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen. De SEH is een drukbezochte afdeling met wisselende wachttijden. Uw wachttijd hangt onder andere samen met de ernst van uw klachten en de drukte op de afdeling.

       Mochten uw klachten tijdens het wachten verergeren, dan kunt u zich bij de triageverpleegkundige of de receptiebalie melden.

       Wachttijd Stoma, Continentie, Wond en Andrologie (Urologie)

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       Wachttijd: -

       Wachttijd Thoraxchirurgie

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       Thoraxchirurgie: 3 dagen.

       Wachttijd TPV Thuisteam

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       • Wachttijd voor deze polikliniek: 3 tot 4 maanden.
       • Tijd tot behandeling: 3 tot 4 maanden.

       Informatie via mail: wordt binnen een week beantwoord.

       Wachttijd Traumatologie

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       De wachttijd voor de polikliniek Traumatologie: 1 week.

       Wachttijd Urologie

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       Urologie: 72 dagen.

       Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

       Wachttijden behandeling

       • Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom: te weinig waarnemingen
       • Operatieve behandeling prostaatcarcinoom: te weinig waarnemingen
       • Sterilisatie man: te weinig waarnemingen: te weinig waarnemingen

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Urologie (kindergeneeskunde)

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       De wachttijd voor de polikliniek Urologie: 1 week.

       Wachttijd Vaatchirurgie

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       Vaatchirurgie: 15 dagen.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Vasculaire Geneeskunde

       Wachttijden polikliniek:

       Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

       • Polikliniek Vasculaire Geneeskunde: 1 week
       • Vasculair cholesterol: 6 weken
        Wachttijd Verloskunde

        Wachttijden polikliniek:

        Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

        • Verloskunde: 2 dagen
        • Gynaecologie: 9 dagen
        • Seksuologie: 35 dagen
        • Medische Oncologie: 14 dagen
        • Voortplantingsgeneeskunde (Infertiliteit): 90 dagen
        • Incontinentie voor de vrouw: -

        Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

        Wachttijden behandeling

        • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 53 dagen.
        • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 28 dagen.
        • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 69 dagen.
        • Sterilisatie vrouw: te weinig waarnemingen
        • Operatieve behandeling stressincontinentie: te weinig waarnemingen

        Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

        Wachttijd Ziekenhuistandheelkunde

        Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

        Er is momenteel geen wachttijd voor een afspraak als nieuwe patiënt op de polikliniek Ziekenhuistandheelkunde. Gemiddeld is het eerste bezoek binnen een week na aanmelding bij de poliklliniek.

        Wachttijd Ziekte van Lyme

        Wachttijden polikliniek:

        Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

        Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC): enkele weken.

        Wachttijden voor gesprekken en behandelingen CVV (per 15-10-2023)

        Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

        We doen ons best u zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kunt u niet meteen terecht in het ziekenhuis. Deze wachttijd is een indicatie, uw wachttijd kan hiervan afwijken. Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

        Onder wachttijd wordt verstaan het aantal maanden tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een polikliniekbezoek tot het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult.

        Wordt u verwezen voor een eerste afspraak, dan duurt het langer dan 2 dagen voordat wij uw verwijzing in behandeling kunnen nemen. Het is belangrijk dat zowel de vrouw als haar partner (indien van toepassing) verwezen worden. Zonder dubbele verwijzing kunnen wij u geen afspraak geven.

        Invriezen eicellen zonder medische indicatie 6 maanden
        Pre-implantatie Genetische Testen (PGT) 3 maanden
        Kinderwens met gebruik ingevroren zaad/ei/embryo 3 maanden
        Donorsperma (spermabank) 36 maanden (Mogelijk loopt deze wachttijd verder op)
        Kinderwens bij hiv/hepatitis 3 maanden
        Geen zaadcellen (azoöspermie, TESE, MESA) 3 maanden
        Verwijzing uit ander ziekenhuis/via huisarts 3 maanden