Centrum voor ademhalingsstoornissen bij kinderen (kinderpolikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind op de polikliniek Centrum voor ademhalingsstoornissen bij kinderen (CASK).

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist verwijst uw zoon of dochter naar de polikliniek Centrum voor ademhalingsstoornissen bij kinderen (CASK) van het AMC. Deze polikliniek richt zich op ademhalingsstoornissen bij kinderen. Dit zijn vooral nachtelijk klachten maar kunnen ook klachten zijn die overdag optreden.

Een voorbeeld van een veel voorkomende ademhalingsstoornis is het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS). Soms is hiervoor een bezoek aan de KNO-arts voldoende maar het kan ook nodig zijn om een nachtelijke ademhaling registratie te doen. Dit heet een polysomnografie (PSG). Deze registratie en de analyse van het ademhalingsprobleem vindt plaats in het AMC.

  Wat kan ik verwachten?

  Tijdens uw bezoek aan de polikliniek krijgt u informatie over de mogelijke oorzaken, eventuele vervolgonderzoeken en de behandelmogelijkheden. Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

  Route

  De polikliniek CASK ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) in wachtkamer 3; dit is de polikliniek Kindergeneeskunde. De polysomnografiemetingen worden gedaan op de ‘afdeling voor chirurgie en zuigelingen’, H7-zuid (niet aangegeven op kaartje; vraag bij binnenkomst aan de balie).

  CASK

  020 - 566 8174

  Meer over uw bezoek aan het AMC: