Chirurgie en Zuigelingen (kinderverpleegafdeling)

Op de afdeling Chirurgie en Zuigelingen worden baby’s verpleegd van 0 tot 12 maanden en kinderen die een chirurgische ingreep moeten ondergaan.

Afdeling Chirurgie en Zuigelingen

Uw kind wordt opgenomen op de afdeling Chirurgie en Zuigelingen. Op deze afdeling liggen zuigelingen tot 1 jaar voor bijna alle mogelijke ziektebeelden en kinderen die een operatie ondergaan tot 10 jaar. .

Op de high-care units liggen kinderen die extra ondersteuning en bewaking nodig hebben. Hier kunnen onder andere prematuur geboren kinderen worden verpleegd vanaf de conceptuele leeftijd van dertig weken. Alle kinderen worden zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht verzorgd. Dat houdt in dat er wordt ingegaan op de signalen die uw zuigeling geeft, en dat de individuele zorg daarop wordt afgestemd.

Er zijn ook twee kamers ingericht voor slaapregistraties. Gedurende de nacht worden metingen verricht die belangrijke informatie opleveren voor het stellen van een diagnose of voor verdere behandeling. Dit onderzoek wordt gedaan bij kinderen van 0 tot 18 jaar.

Wat kan ik verwachten?

Op de afdeling krijgt uw kind te maken met een team van artsen, kinderverpleegkundigen, pedagogische medewerkers en andere specialisten.

Tijdens het opnamegesprek kan alles ter sprake komen wat volgens u van belang is voor een goede opvang. Uw tips of aanmerkingen zijn welkom. Wij vinden het belangrijk dat we uw kind samen met u de beste zorg kunnen geven.

Op de afdeling krijgt u de folder 'Informatie over de afdeling Chirurgie en Zuigelingen'.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat we u vragen of uw kind mee kan werken aan wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Route en contact

De verpleegafdeling Chirurgie en Zuigelingen ligt in bouwdeel H op de zevende verdieping. Om er te komen neemt u de hoofdingang van het AMC en loopt u rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein. Sla hier rechtsaf. Steek het volgende plein over. Neem de lift naar de zevende verdieping van H en meld u bij de balie.

Chirurgie en Zuigelingen

020 - 566 3368 (24 uur per dag bereikbaar)

Naar huis

Meestal vindt het vertrek (‘ontslag’) uit het ziekenhuis in de ochtend plaats. Voor u met uw kind weggaat, spreekt u met de behandelend arts. In dit gesprek krijgt u richtlijnen voor eventueel medicijngebruik en dieet, en tips over zaken die u met het oog op de genezing beter wel of juist niet kunt toestaan. Met de verpleegkundige heeft u een ontslaggesprek aan de hand van een formulier. Daarin kunt u aangeven of u voldoende bent voorbereid op het weer thuis zijn met uw kind, en eventuele vragen stellen. Tevens kunt u vertellen hoe u en uw kind de opname in het Emma Kinderziekenhuis hebben ervaren. Zo helpt u ons de zorg te verbeteren.

Nazorg

Wanneer dat nodig is, krijgt u aanvullende richtlijnen voor de verzorging. Veelal wordt er een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de polikliniek. Afhankelijk van de dag van ontslag wordt u op maandag of donderdag om 14.00 uur gebeld door één van de verpleegkundigen van de afdeling. U kunt dan eventuele vragen over de opname stellen. Als uw kind thuis nog verpleegkundige zorg nodig heeft, zal de verpleegkundige dit met u bespreken. Wanneer dat nodig is kan de transferverpleegkundige ingeschakeld worden, die de zorg na ontslag van uw kind uit het ziekenhuis regelt.

Het is goed mogelijk dat uw kind nog enige tijd nodig heeft om te verwerken wat er allemaal in het ziekenhuis is gebeurd. Sommige kinderen zijn opeens bang om alleen gelaten te worden, hebben moeite om te gaan slapen of plassen plotseling weer in bed. Over het algemeen verdwijnen deze reacties na korte tijd. Bij blijvende klachten kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker die uw kind in het ziekenhuis heeft begeleid, via telefoonnummer 020 - 566 5674. Kijk ook naar onze uitgebreide informatie op de website 'na het ziekenhuis' van het Emma Kinderziekenhuis.

Meer over uw bezoek aan het AMC: