Emma Thuis team

Het Emma Thuis team van het Emma Kinderziekenhuis ondersteunt ernstig zieke kinderen en hun gezinnen in de thuissituatie.

Het Emma Thuis team stelt zich voor

In het Emma Thuis team werken verschillende hulpverleners samen. Onderdeel van het team zijn: kinderverpleegkundigen, kinderartsen en kinderoncoloog, kinderpsycholoog, pedagogische medewerkers en een maatschappelijk werker. Hiermee willen wij maximale deskundigheid bieden aan kind en gezin.

Wat zijn de werkzaamheden van het Emma Thuis team?

  • Casemanagement: het regelen, organiseren en monitoren van de zorg rondom kind en gezin. Het vaste aanspreekpunt zijn.
  • Brugfunctie: afstemmen van zorg en informatie tussen: ziekenhuis en thuis, de huisarts, thuiszorg en andere betrokken hulpverleners. Zorgdragen dat zorg aan kind en gezin goed doorloopt.
  • Advies, instructie, voorlichting en begeleiding bieden aan kind en gezin.
  • Nazorg geven.

We werken nauw samen met de behandelend arts, de huisarts en de thuiszorg. Het is niet de bedoeling dat het Emma Thuis team de taken van de thuiszorg overneemt. De relatie met de huisarts en/of thuiszorg blijft gewoon bestaan.

Wie kunt u aanmelden bij het Emma Thuis team?

Het Emma Thuis team is er voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met een stofwisselingsziekte, neurologische aandoening, complexe hartafwijking of kanker. De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, en wordt voornamelijk bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin. De duur van de zorg kan variëren van enkele weken tot jaren.

Hoe meldt u een patiënt aan?

De aanmelding bij het Emma Thuis team loopt via de behandelend arts. Deze kan contact opnemen met het Emma Thuis team.

Contact en bereikbaarheid

Het Emma Thuis team is dagelijks (ook in de weekenden) van 08:00 tot 20:00 bereikbaar.

Wilt u extra informatie? Bel naar 020-5661695 of stuur een e-mail. U kunt ook de folder: downloaden: Emma Thuis team: de brug tussen ziekenhuis en thuis.

Adres:

Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Locatie AMC (H8-152)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam Zuidoost