Emma Thuis Team

Voor de kinderen die ernstig ziek zijn en niet meer beter worden, is er het Emma Thuis team; de brug van ziekenhuis naar thuis.

Dit team biedt actieve, persoonlijke en deskundige zorg aan uw kind en gezin. Het Emma Thuis team bestaat uit kinderverpleegkundigen, kinderartsen, een psycholoog, pedagogisch medewerkers, een maatschappelijk werker en geestelijk verzorger. Het team ondersteunt niet alleen gezinnen maar ook de zorgverleners in de eerste lijn die behoefte hebben aan instructie of advies. Het team is 7 dagen per week, 12 uur per dag bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Emma Thuis team; unieke dienst die verder wordt ontwikkeld

Deze unieke vorm van dienstverlening wordt de komende jaren verder ontwikkeld. Ook wordt het project wetenschappelijk getoetst op kwaliteit en effectiviteit. Dit team gaat als voorbeeld dienen voor het invoeren van meer kinderpalliatieve teams door het hele land.

Er zijn veel vragen over de begeleiding van ernstig zieke kinderen. Hoe kun je kinderen ondersteunen om zo veel mogelijk en zo lang mogelijk thuis te blijven, in hun eigen omgeving, als ze ongeneeslijk ziek zijn en enorm veel ondersteuning nodig hebben? Hoe kun je ziekenhuisopnames zo veel mogelijk voorkomen? Hoe kun je een gezin een veilig gevoel geven en een vast aanspreekpunt bieden? Hoe kan de afstemming tussen het ziekenhuis en thuis verbeterd worden? Voor al deze vragen staat het team klaar.

Meer informatie of contact opnemen? Stuur een e-mail naar emmathuisteam@amc.nl