Emma Thuis team

Het Emma Thuis team van het Emma Kinderziekenhuis ondersteunt ernstig zieke kinderen en hun gezinnen in de thuissituatie.

Verpleegkundige houdt hand vast van kind met infuus op de hand

Welke kinderen krijgen zorg van het Emma Thuis Team?

Het Emma Thuis team is er voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met een stofwisselingsziekte, neurologische- of oncologische aandoening of een complexe hartafwijking. De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, en wordt voornamelijk bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin. De duur van de zorg kan variëren van enkele weken tot jaren.

Wat zijn de werkzaamheden van het Emma Thuis team?

 • Casemanagement. Het regelen, organiseren en monitoren van de zorg rondom kind en gezin. Het vaste aanspreekpunt zijn.
 • Brugfunctie. Het afstemmen van zorg en informatie tussen: ziekenhuis, thuis, de huisarts, thuiszorg en andere betrokken hulpverleners. Zorgdragen dat zorg aan kind en gezin goed doorloopt.
 • Advies, instructie, voorlichting en begeleiding bieden aan kind en gezin.
 • Nazorg verlenen.

We werken nauw samen met de behandelend arts, de huisarts en de thuiszorg. Het is niet de bedoeling dat het Emma Thuis team de taken van de thuiszorg overneemt. De relatie van het gezin met de huisarts en/of thuiszorg blijft gewoon bestaan.

Ouderinstructievideo's (OKE):
Als u als ouder zelf zorg aan uw kind wil en kan geven, kunt u verpleegtechnische handelingen aanleren. Het OKE programma ondersteunt u hierin. (in de keuzebalk kiest u voor OKE)

Wie kan een kind aanmelden?

De behandelend arts kan een kind aanmelden bij het Emma Thuis team.

Contact en bereikbaarheid

Het Emma Thuis team is bereikbaar voor informatie of aanmelding:

 • Ma. t/m vr. tijdens kantooruren: Tel: 020-5661695
 • 7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur: Tel: 020-5668907
 • E-mail: emmathuisteam@amc.nl

U kunt ook de folder downloaden: Emma Thuis team: de brug tussen ziekenhuis en thuis. Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Zuid-oost

Het Emma Thuis team stelt zich voor

In het Emma Thuis team werken verschillende hulpverleners samen. Het team bestaat uit: kinderverpleegkundigen, kinderartsen, kinderoncoloog, medisch kinderpsycholoog, medisch pedagogisch medewerkers en een medisch maatschappelijk werker. Hiermee willen wij maximale deskundigheid bieden aan kind en gezin.

Mevrouw A.C.  Molderink
Mevrouw A.C. Molderink
Klinisch psycholoog-psychotherapeut
Mevrouw M.  Jordans
Mevrouw M. Jordans
Casemanager
Mevrouw M.F.  Raphael
Mevrouw M.F. Raphael
Kinderoncoloog
Mevrouw M. de Groot
Mevrouw M. de Groot
Casemanager
De heer M.  Affourtit
De heer M. Affourtit
Hoofdverpleegkundige Emma Thuisteam
Mevrouw C.C. de Kruiff
Mevrouw C.C. de Kruiff
Kinderarts algemene pediatrie
Mevrouw W.P.M.  Jobben-Ebbelaar
Mevrouw W.P.M. Jobben-Ebbelaar
Medisch pedagogisch medewerker
Mevrouw J.  Legters
Mevrouw J. Legters
Casemanager
Mevrouw Dr. H. Knoester
Mevrouw Dr. H. Knoester
Kinderarts- intensivist
Mevrouw E. van de Marel Boegschoten
Mevrouw E. van de Marel Boegschoten
Medisch maatschappelijk werker
Mevrouw E.  Post
Mevrouw E. Post
Casemanager
Mevrouw T.R.R.M.  Dabekaussen-Coenraads
Mevrouw T.R.R.M. Dabekaussen-Coenraads
Medisch pedagogisch medewerker
Mevrouw A.  Boeve
Mevrouw A. Boeve
Medisch maatschappelijk werker
Mevrouw A.  Groenenberg
Mevrouw A. Groenenberg
Casemanager