Tieners (kinderverpleegafdeling)

Op de afdeling Tieners worden kinderen en jongeren verpleegd van 10 tot 18 jaar.

Afdeling Tieners

Uw arts heeft met u besproken dat uw kind wordt opgenomen op de afdeling Tieners. Op deze afdeling worden kinderen verpleegd van 10 tot 18 jaar, voor bijna alle mogelijke ziektebeelden.

Wat kan ik verwachten?

Op de afdeling krijgen uw zoon of dochter en u te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en andere specialisten.

Tijdens de opname kan alles ter sprake komen wat volgens u van belang is voor een goede opvang. Uw tips of aanmerkingen zijn welkom. Wij vinden het belangrijk dat we uw kind samen met u de beste zorg kunnen geven.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat we u vragen of uw kind mee kan werken aan wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Route en contact

De verpleegafdeling Tieners bevindt zich in bouwdeel F op de achtste verdieping. Om er te komen neemt u de hoofdingang van het AMC en loopt u rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein. Sla hier rechtsaf. Steek het volgende plein over. Neem de lift naar de achtste verdieping van bouwdeel F en meld u bij de balie.

Tieners

020 - 566 4471

Naar huis

Meestal vindt het vertrek (‘ontslag’) uit het ziekenhuis in de ochtend plaats. Voor u met uw kind weggaat, spreekt u nog met de behandelend arts. In dat gesprek krijgt u richtlijnen voor eventueel medicijngebruik en dieet, en tips over zaken die u met het oog op de genezing beter wel of juist niet kunt toestaan. Met de verpleegkundige heeft u een ontslaggesprek aan de hand van een formulier. Daarin kunt u aangeven of u voldoende bent voorbereid op het weer thuis zijn met uw kind, en eventuele vragen stellen. Tevens kunt u vertellen hoe u en uw kind de opname in het EKZ/AMC hebben ervaren. Zo helpt u ons de zorg te verbeteren.

Nazorg

Wanneer dat nodig is, krijgt u aanvullende richtlijnen voor de verzorging. Veelal wordt er een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de polikliniek. De eerste werkdag na uw ontslag wordt u gebeld door één van de verpleegkundigen van de afdeling. U kunt dan vragen over de opname stellen. Als uw kind thuis nog verpleegkundige zorg nodig heeft, zal de verpleegkundige dit met u bespreken.

Wanneer dat nodig is kan de transferverpleegkundige ingeschakeld worden, die de zorg na ontslag van uw kind uit het ziekenhuis regelt. Het is goed mogelijk dat uw kind nog enige tijd nodig heeft om te verwerken wat er allemaal in het ziekenhuis is gebeurd. Sommige kinderen zijn opeens bang om alleen gelaten te worden, hebben moeite om te gaan slapen of plassen plotseling weer in bed. Over het algemeen verdwijnen deze reacties na korte tijd. Bij blijvende klachten kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker die uw kind in het ziekenhuis heeft begeleid, via telefoonnummer 020 - 566 5674. Kijkt u ook op de website: www.nahetziekenhuis.nl


Meer over uw bezoek aan het AMC: