Verwijzen naar locatie AMC

Alle reguliere huisartsverwijzingen lopen via ZorgDomein. Bent u nog niet aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u zich hier aanmelden. Meer informatie vindt u op de speciale pagina over Zorgdomein. Alle specialistische verwijzingen lopen via het algemeen verwijsformulier, behalve voor de specialismen psychiatrie, darmfalen, perioperatieve allergiën, mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en endoscopie. Voor het aanmelden voor bepaalde behandelingen van het Hartcentrum scrollt u naar onder. U kunt ook onderzoeken aanvragen bij Nucleaire Geneeskunde. De meeste specifieke verwijsinformatie treft u ook hieronder aan.

  Verwijzingen worden beoordeeld door een staflid van de afdeling waar u naar verwijst. Hierbij vindt triage plaats op basis van verwijsreden. Vervolgens wordt er een afspraak ingepland via de polikliniek. De patiënt ontvangt hierover telefonisch en/of schriftelijk bericht.

  Voorrangs-/spoedverwijzing: telefonisch overleg via het spoed/overlegnummer (huisartsenlijn).

  Second opinion

  Graag in de verwijzing vermelden dat het om een second opinion gaat. Mocht u in het bezit zijn van aanvullende informatie, dan verzoeken wij u die mee te sturen.

  Overleg

  U kunt, als u beschikking heeft over Secure Mail,  via een beveiligde verbinding mailen over patiënten en medisch inhoudelijke gegevens uitwisselen met Amsterdam UMC-medewerkers.

  Liever het algemeen verwijsformulier online invullen? Dat kan!

  Corona-maatregelen

  We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

  Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: