Georg Ruge (1852-1919)

Georg Ruge
Georg Ruge

In 1889 wordt Max Fürbringer in Amsterdam opgevolgd door Georg Ruge. Ruge komt net als Fürbringer uit Duitsland. Ook hij is een leerling van de evolutionair morfoloog Gegenbaur. 
Ruge beperkt zich niet tot het vergelijken van de menselijke lichaamsbouw met die van apen of andere dieren. Om de evolutie van de mens te begrijpen, onderzoekt hij ook de anatomische verschillen tussen individuele mensen.

Sommige mensen worden geboren met een wervel te weinig, of juist met een extra kwab aan de long of een extra handbotje. Veel van zulke variaties komen overeen met de normale lichaamsbouw bij apen of andere dieren. Daarom noemt Ruge ze evolutionaire terugslagen of atavismen.

Bij Ruge is het practicum anatomie meer dan een vorm van anatomisch onderwijs. Elke op de snijtafel aangetroffen variatie heeft voor hem wetenschappelijke waarde en wordt daarom in vloeistof bewaard of gedroogd.

Spieren van mond en kaak
Spieren van mond en kaak