Gerard Vrolik (1775- 1859)

Gerard Vrolik
Gerard Vrolik

Gerard Vrolik studeert geneeskunde in Leiden. Het bestuderen van geneeskrachtige planten is in zijn tijd een belangrijk studieonderdeel. Nog vóór zijn promotie wordt Vrolik benoemd tot hoogleraar in de plantkunde aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre, voorloper van de universiteit. Die benoeming maakt hem ook directeur van de Amsterdamse Hortus Botanicus.

In 1798 wordt hij bovendien hoogleraar in de anatomie, fysiologie en verloskunde. Daarmee krijgt hij de leiding over de kraamzaal van het Amsterdamse Binnengasthuis. Het maakt Vrolik de eerste Nederlandse hoogleraar Verloskunde met een eigen klinische afdeling.

Museum Vrolikianum
Gerard Vroliks medische en wetenschappelijke interesses zijn net zo gevarieerd als zijn academische functies. Hij bestudeert misvormingen bij planten, dieren en mensen, maar ook de ontwikkeling en bouw van planten en van diersoorten. Daarnaast schrijft hij onderzoeksartikelen over verloskunde, pathologie en chirurgie. Op al deze gebieden legt hij bovendien verzamelingen aan. 
In 1817 verhuist het gezin Vrolik naar de Amstel 218. Op de benedenverdieping huisvest Gerard zijn gestaag uitdijende verzamelingen, inmiddels bekend onder de naam Museum Vrolikianum.
De grootste deelverzameling wordt die van de ziektekundige anatomie. Veel van deze skeletten, beenderen en organen met allerlei ziekten haalt Vrolik rechtstreeks uit zijn kraamzaal.

Door ziekten misvormde skeletten. Door ziekten misvormde skeletten.

Nierstenen Nierstenen