21 mei 2021 | Verhaal

Heropening Museum Vrolik

Na 15 maanden gesloten te zijn geweest opent Museum Vrolik eindelijk weer haar deuren, vanaf 28 juni 2021! We kijken er heel erg naar uit om jullie weer te mogen ontvangen, maar we willen ook benadrukken dat er maatregelen zijn die we moeten nemen (vanwege Covid-19 en het feit dat we in een ziekenhuis gevestigd zijn). Wilt u ons spoedig bezoeken? Neem dan alstublieft alle zes maatregelen die hieronder staan zorgvuldig door.

English below

1.       Op 28 juni zullen we onze deuren opnieuw openen, en vooralsnog zullen we aangepaste openingstijden hanteren. Museum Vrolik zal geopend zijn op maandagen, woensdagen, donderdagen en vrijdagen, van 13.00 tot 17.00 uur. Er zijn 2 tijdslots beschikbaar op elke dag: van 13.00 tot 15.00 uur, en van 15.00 tot 17.00 uur. Op dit moment zijn bezoeken langer dan 2 uur helaas niet mogelijk.

2.       Vooraf reserveren is voor nu verplicht, en dient tenminste één dag van tevoren te worden gedaan. Er zijn 20 tickets voor elk tijdslot beschikbaar, dus 40 tickets per dag dat we geopend zijn. Als u een reservering wil maken, e-mail ons dan de gewenste datum, het tijdslot, het aantal tickets dat u zou willen, en de namen van de bezoekers. U kunt dit bericht sturen naar museumvrolik@amsterdamumc.nl, of gebruik deze link.

3.       Op het moment kunnen we spontane bezoekjes door mensen die niet voor het Amsterdam UMC werken (of daar als patiënt opgenomen zijn) nog niet toestaan, jammer genoeg. U kunt tot middernacht op de dag vóór uw bezoek tickets reserveren. Als u ons bijvoorbeeld op donderdag wil bezoeken, dan kunt u tot woensdag middernacht per e-mail reserveren. Indien u ons mailt voor een bezoek op diezelfde dag, kunnen we uw reservering niet aannemen. We danken u alvast voor het laten weten als u uw reservering wil annuleren, zodat we de reservering van een andere bezoeker kunnen aannemen.

4.       Als uw reservering akkoord is, sturen we u een bevestigingsmail met hierin instructies en andere belangrijke informatie die u nodig heeft voor uw bezoek. Lees deze mail alstublieft aandachtig door, aangezien deze informatie bevat over – onder andere – de tijdelijke en aangepaste route naar het museum. Als een tijdslot volledig volgeboekt is, kunnen we uw reservering helaas niet bevestigen. Wacht dus alstublieft af tot u onze bevestigingsmail krijgt vóór u naar het museum afreist.

5.       Vooralsnog is het nog niet mogelijk om een rondleiding met gids te boeken. Zodra dit mogelijk is, maken we dit natuurlijk direct kenbaar aan u! U kunt in het museum wel een self-guided tour kopen voor €1.

6.       In het ziekenhuis en het museum wordt er alles aan gedaan om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. We danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking, en ook voor het thuisblijven als u symptomen van Covid-19 vertoont (tenzij u natuurlijk negatief getest bent).

Bedankt voor uw steun en we kijken er enorm naar uit om jullie allemaal weer in het museum te mogen ontvangen! Laat het vooral aan ons weten als u nog vragen heeft!

-------------------------

After 15 months, Museum Vrolik is finally reopening, on the 28th of June, 2021! We’re very excited, but we’d also like to stress that there are still some measures that we have to take, because of Covid-19 and our location (inside a hospital). Please read all six measures below carefully if you’d like to visit us soon!

1.       We’re reopening on the 28th of June, and for the time being, Museum Vrolik will have adjusted opening hours. Museum Vrolik will be open on Mondays, Wednesdays, Thursdays and Fridays from 13:00 (1 PM) to 17:00 (5 PM). There are 2 time slots on each day: 13:00 to 15:00 (1 to 3 PM) and 15:00 to 17:00 (3 to 5 PM). We’re sorry to say that visits longer than 2 hours are not possible right now.

2.       Making reservations is mandatory, at least one day in advance! There will be 20 tickets available for each time slot, so 40 tickets each day that the museum is open. If you want to make a reservation, please email us your preferred date, time slot, the number of tickets you’d like, and the names of all visitors for whom you’re making the reservation. You can send your email to museumvrolik@amsterdamumc.nl, or use this link.

3.       At the moment, we cannot allow spontaneous visits by people who don’t work for the Amsterdam University Medical Center (or are admitted there as a patient). You can make reservations until the day before your visit. If you’d like to visit us on Thursday, for instance, please email us before midnight on Wednesday. If you email us on a particular day for a visit that very same day, we cannot take your reservation. We thank you for letting us know as soon as possible if you’d like to cancel your reservation—so we can take someone else’s.

4.       When your reservation is final, we’ll send you a confirmation email with instructions and other important information you’ll need when you visit us. Please read this email very carefully, since this will contain important information about—among others—the temporary and adjusted route to the museum. If a time slot is fully booked, we cannot make your reservation final. So before traveling to the museum, please wait until you have received the confirmation email of your reservation.

5.       For the time being, it is not possible yet to book a guided tour. We’ll let you know ASAP when this is possible again! It is possible to buy a self-guided tour in the museum, for 1 euro.

6.       Inside the hospital and the museum, we will take all necessary precautions to make your visit as safe as possible. We thank you in advance for your understanding and cooperation, and also for staying at home if you have any Covid-19 symptoms (unless the result of your Covid-19 test was negative, of course).

Thanks for your support and we’re really excited to be able to welcome you back soon in Museum Vrolik! Let us know if you have any questions!