Martin Woerdeman (1892-1990)

Martin Woerdeman
Martin Woerdeman

Martin Woerdeman is de laatste die preparaten toevoegt aan de verzameling van Museum Vrolik. Als hoogleraar Anatomie is hij de in 1930 overleden Lodewijk Bolk opgevolgd. Anders dan Bolk heeft hij weinig belangstelling voor evolutionair anatomisch onderzoek. Liever bestudeert hij de ontwikkeling van levende (dierlijke) embryo’s. De onderzoeksrichting die zich daarmee bezighoudt, krijgt de naam ‘experimentele embryologie’. Woerdeman is de eerste Nederlandse wetenschapper die ermee aan de slag gaat.

Behalve in de embryologie raakt hij ook geïnteresseerd in de bewegingsleer. Om de anatomie van levende lichamen in beweging vast te leggen, gebruikt hij röntgenfotografie en film. In Woerdemans tijd zijn dat hypermoderne technieken.

Een grote anatomische verzameling legt hij niet aan. Voor het bestuderen van levende embryo’s of de anatomie van levende mensen heeft hij zo’n verzameling niet erg nodig. Maar de preparaten van pezen en gewrichten verraden zijn belangstelling voor de bewegingsleer. In 1954 voegt Woerdeman het laatste preparaat toe. Zes jaar later gaat hij met emeritaat.

Menselijk embryo in vlies Menselijk embryo in vlies
Hersenen met opgespoten bloedvaten Hersenen met opgespoten bloedvaten