Over Museum Vrolik

Museum Vrolik is vernoemd naar Gerard Vrolik (1775-1859) en zijn zoon Willem (1801-1863). Gerard en Willem waren allebei hoogleraar Anatomie in Amsterdam. Hun Museum Vrolikianum was een privécollectie die stond opgesteld in hun grachtenhuis.

De verzameling omvatte normale anatomie van mens en dieren, maar ook ziektekundige anatomie en aangeboren afwijkingen.

Na het overlijden van Willem Vrolik werden de preparaten aangekocht door een groep rijke Amsterdammers. Die schonken ze aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre, voorloper van de Universiteit van Amsterdam. Hoewel de collectie daarna door verschillende opeenvolgende Amsterdamse anatomen is uitgebreid, bleef de naam Museum Vrolik behouden. Sinds 1984 is Museum Vrolik gevestigd in het AMC.

Museum Vrolik is onderdeel van de AMC afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie. Naast het museum bestaat deze afdeling uit een onderzoeksgroep en een onderwijssectie.

Missie

Museum Vrolik is een klein museum met een bijzondere collectie dat zich een drieledig doel stelt:

  1. het beheren en ontsluiten van zijn unieke ca. 10.000 objecten tellende collectie anatomische preparaten, beenderen, schedels en skeletten van mens en dier uit de late 18e eeuw, de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw.
  2. het tentoonstellen van deze collectie om zo - indachtig de laatste wens van medeoprichter Willem Vrolik - het publiek inzicht te verschaffen in de bouw en ontwikkeling van de mens, zowel van het normale lichaam als van afwijkende vormen. Daarnaast wil het museum de ontstaansgeschiedenis van het museum en de herkomst van de collecties belichten en zo het publiek hiervan kennis geven van deze geschiedenis en van de medische geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis in het algemeen. 
    De belangrijkste doelgroep van het museum bestaat uit wetenschappelijk onderzoekers en uit leerlingen en studenten van voorbereidende, middelbare en hoge scholen en universiteiten. Daarnaast is het museum er voor iedereen die is geïnteresseerd in de anatomie, biologie, medische wetenschap en de geschiedenis van deze vakgebieden.
  3. Museum Vrolik streeft er naar een centrum te zijn van (academisch) onderwijs en onderzoek in de geschiedenis van de geneeskunde, biologie en antropologie - die disciplines die ook zijn verenigd in de collecties van Museum Vrolik. Voor dit onderzoek kunnen deze collecties als uitgangspunt dienen. Het onderzoek zoekt aansluiting bij het bredere veld van de medische geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis, zowel nationaal als internationaal.


Samenwerking

Museum Vrolik is als AMC museum gelieerd aan UvA erfgoed, de academische collecties van de Universiteit van Amsterdam (zie www.bijzonderecollecties.uva.nl) en is lid van de Stichting academisch Erfgoed (www.academischerfgoed.nl). Tevens vormt museum Vrolik samen met de medisch afdelingen van het Utrechts universiteitsmuseum, het Universiteitsmuseum Groningen en Museum Boerhaave het platform Medische Collecties Nederland (zie www.medischerfgoed.nl). Op het gebied van collectieonderzoek en presentatie werkt het museum samen met Naturalis en science center NEMO. Delen van onze vaste presentatie zijn in langdurig bruikleen van Museum Naturalis; onderdelen van de collectie van museum Vrolik zijn ook te zien in NEMO en Museum de Markiezenhof.