Te zien in museum Vrolik

De ontwikkeling van baby’s in de baarmoeder is in Museum Vrolik op de voet te volgen. In Museum Vrolik zijn ook aangeboren misvormingen te zien zoals éénogigheid (cyclopie), open ruggetjes en Siamese tweelingen. Daarnaast is er een grote verzameling van dierlijke anatomie.

In Museum Vrolik, een verzameling die is opgebouwd in de late 18e eeuw, de 19e eeuw en het eerste kwart van de 20e eeuw, staan de normale en afwijkende bouw en ontwikkeling van het menselijk lichaam centraal. Hoe zien we er vanbinnen uit? Hoe zijn onze organen en lichaamsdelen gebouwd en waar zitten ze precies? Hoe lopen de spieren en bloedvaten in je onderarm? Lijken je amandelen op amandelen en hoe groot zijn je gehoorbeentjes? 

Hersenen met opgespoten bloedvaten
Hersenen met opgespoten bloedvaten
Siamese tweeling
Siamese tweeling
Menselijk embryo in vlies
Menselijk embryo in vlies


Groei en ontwikkeling
De ontwikkeling van baby’s in de baarmoeder is in Museum Vrolik op de voet te volgen: van een embryo zo klein als een graankorrel tot een voldragen foetus. Bij foetussen op sterk water zie je hoe de hersenen-in-ontwikkeling steeds meer groeven en kronkels krijgen. Na de geboorte gaat de ontwikkeling gewoon door: een serie kaken en schedels laat zien welke tanden achtereenvolgens doorbreken. En, kijk zelf maar, ver vóór je begint te wisselen liggen de nieuwe tanden al klaar.

Aangeboren afwijkingen
In Museum Vrolik zijn ook aangeboren misvormingen te zien zoals éénogigheid (cyclopie), open ruggetjes en Siamese tweelingen. Ze zijn het gevolg van ernstige ontwikkelingsfouten; zo ernstig dat de kinderen kort na de geboorte stierven. 

Gelukkig zijn veel van zulke afwijkingen in onze westerse wereld zeldzaam geworden. De meeste problemen komen we tegenwoordig al in de baarmoeder op het spoor. Dat maakt de Vrolik-verzameling tot een waardevolle en tegelijk ontroerende erfenis, die je met gepast respect bekijkt.

Door ziekten misvormde skeletten
Door ziekten misvormde skeletten
Uilenkop en kameleon
Uilenkop en kameleon
Gorillaschedel
Gorillaschedel

Anatomie van dieren
Het hart van een leeuw, het oog van een walvis, de eileider van een kip. Zeker Willem Vrolik was een gedreven verzamelaar van dierlijke anatomie. Om inzicht te krijgen in de ‘natuurlijke orde’ waarbinnen - volgens de Vroliks - alle organismen een plaats hadden, was het zaak de organen van mensen en dieren zorgvuldig te vergelijken. In evolutie geloofden ze overigens niet.

Pas hun opvolgers namen Darwins evolutietheorie als uitgangspunt voor hun onderzoek en verzamelactiviteiten. Ook zij voegden veel dierlijke skeletten, schedels en preparaten toe, vooral van apen.