Willem Berlin (1825-1902)

Willem Berlin
Willem Berlin

Opvolger van Willem Vrolik als hoogleraar Anatomie is Willem Berlin, die in 1863 aantreedt. Berlin wordt ook hoogleraar Zoölogie, de eerste in Amsterdam. Van meet af aan heeft hij veel meer belangstelling voor de zoölogie dan voor de anatomie. Hij koopt voor honderden guldens aan opgezette dieren, dierskeletten en -schedels. Aan zijn anatomische verzameling besteed Berlin veel minder tijd en geld.

Als in 1877 het Amsterdamse Athenaeum Illustre tot universiteit wordt verheven, besluit Berlin te stoppen met het anatomisch onderwijs. Hij wil zich alleen nog maar bezighouden met de zoölogie. Enkele jaren later verhuist hij naar het nieuwe aquariumgebouw van Artis, waar een collegezaal voor de zoölogie is ingericht. Erg lang zal hij daar niet doceren. In 1883 wordt hij opgevolgd door de Duitse zoöloog en anatoom Max Weber (1852-1937).

Binnenoor tapir (afgietsel)
Binnenoor tapir (afgietsel)