Europese week Hoofd-halskanker

De behandeling van Hoofd-halskanker kan iemands leven ingrijpend veranderen. Dit gegeven staat centraal tijdens de Europese week van Hoofd-halskanker. René Leemans, KNO-arts en hoofd-halschirurg Amsterdam UMC, bestuurslid van de European Head and Neck society, is een van de grondleggers van deze MakeSense campagne. KNO-arts en Hoofd-halschirurg Simone Eerenstein organiseert met de Nederlandse Werkgroep HoofdHalstumoren en de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals (PVHH) een bewustwordingscampagne.

Waarom maak jij je zo hard voor meer kennis over hoofd-halskanker?
“Hoofd-halskanker is heel onbekend, slechts weinig mensen hebben ervan gehoord. Terwijl het net zo vaak voorkomt als bijvoorbeeld leukemie, namelijk 5 procent van alle kankersoorten. In Nederland zijn er jaarlijks iets meer dan 3000 nieuwe patiënten. Vaak komen deze mensen pas laat bij een arts. Dat is zonde, want bij een verder gevorderd stadium van de ziekte heb je slechts een genezingskans rond de 30-40 procent, terwijl deze bij vroege herkenning van de klachten rond de 80-90 procent ligt.”

Kun je de symptomen noemen?
"Symptomen kunnen onder andere zijn een pijnloze plek in de mond of keelholte, uitstralende oorpijn aan een kant, problemen met slikken. Of mensen hebben last van heesheid, een pijnloze zwelling in de hals, keelpijn. Voor al deze symptomen geldt: ga naar de dokter als je langer dan drie weken last van één van deze klachten hebt. Dit is de boodschap die de MakeSense-campagne blijft brengen via de 1-voor-3 regel; heb je langer dan drie weken één bepaalde klacht, ga dan naar de arts.”

Wat is dit jaar het thema van de campagne?
“Dit jaar is het thema binnen Nederland: de eerste keer. Door de behandeling van hoofd-halskanker kan het leven van een patiënt ingrijpend veranderen. Het kan een enorme uitdaging zijn om de gewone dagelijkse dingen weer op te pakken. Zo is in de campagne iemand te zien die voor het eerst weer in de kappersspiegel kijkt na een neusamputatie, of een man die voor het eerst gaat zwemmen met een halsstoma. Een andere patiënt gaat voor het eerst kamperen na behandeling voor tongkanker, ondanks het feit dat hij geen gewoon voedsel meer kan eten. Je leest er alles over op de campagnepagina of op de site van de PVHH.”

Wat gebeurt er nog meer deze week?
“Elk deelnemend land kan een eigen invulling geven aan de MakeSense-week. Zo zijn er landen met voorlichting op scholen, is er jaarlijks een bezoek aan het Europees parlement, en er zijn landen met gratis screeningsklinieken. Er zijn tal van activiteiten om de ziekte bekendheid te geven.”

Welke patiënt maakte op jou veel indruk?
“Dat zijn er meerdere geweest, maar iemand die me is bijgebleven, was een jonge vrouw van in de dertig. Zij stond vol in het leven, was moeder van een jong kind en ze had hoofd-halskanker. Na een grote ingreep kwam de tumor helaas direct terug. Ik was diep geraakt door haar ziek zijn en haar gevecht tegen de ziekte, zo zeer zelfs dat ik naar haar begrafenis ben gegaan. Ik had dit nodig om het te kunnen afsluiten, een plek te kunnen geven. Ik ben nog altijd blij dat ik gegaan ben, het was een prachtige en diep verdrietige uitvaart. Nog zie ik haar doodskist voor me die door haar dochter, neefjes, nichtjes en vriendjes was beschilderd met vingerverf. Ze had zo dapper gestreden, dat blijft me zeer bij.”

Tekst: Daniëla Cohen