Aandacht voor familieleden coronapatiënten

De gevolgen van een besmetting met het coronavirus kunnen voor onze patiënten zeer ingrijpend zijn, maar ook hun familieleden hebben te kampen met angsten en onzekerheden. Zeker als ze niet op bezoek kunnen komen bij hun geliefden. Amsterdam UMC heeft daarom veel aandacht voor de emotionele impact van een ziekenhuisopname op familie van Covid-patiënten.

Hieronder zetten wij voor u op een rij welke initiatieven er binnen Amsterdam UMC zijn om familieleden te ondersteunen.

Telefonisch contact

Op de Intensive Care
Familieleden van IC-patiënten worden dagelijks gebeld. Enerzijds om hen te informeren, anderzijds om hen tot steun te zijn. Dat gebeurt door kinderintensivisten die bijspringen op de IC en updates geven over de medische situatie van een patiënt, en door een Support Team dat de familie bijstaat. Erg dankbaar werk, vertelt internist-oncoloog Chantal du Perron: “Je merkt dat de families ontzettend blij zijn met de telefoontjes die ze van ons krijgen.” Maar het is niet altijd even makkelijk, geeft ze aan: “Het is soms heel moeilijk als je families moet vertellen dat hun geliefde achteruitgaat.”

Op de Covid-afdelingen
Ook op de Covid-afdelingen bellen verpleegkundigen en/of artsen dagelijks met familieleden. Zij geven met name uitleg over hoe het met de opgenomen patiënt gaat. Aan de orde komen vragen als: Hoe was de nacht? Gaat de patiënt vooruit? Wat wordt het behandelbeleid voor die dag?

Sinds kort hebben de Covid-afdelingen in beide huizen een aantal tablets ter beschikking. Hiermee kunnen patiënten zelf videobellen met het thuisfront, zodat ze toch contact kunnen houden.

Familiezorgteam (locatie AMC)

Op locatie AMC is een familiezorgteam actief, een team van medewerkers die getraind zijn in het helpen van mensen die een moeilijke tijd doormaken, zoals psychologen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Mirjam de Vos is een van de coördinatoren van dit team: “We ontvingen signalen dat de ‘medische’ telefoontjes voor veel families niet toereikend waren. Gezinnen kampten met zaken als angst en onzekerheid, geloofsvragen en plotselinge financiële problemen. Om aan deze vragen tegemoet te komen, hebben we het familiezorgteam in het leven geroepen.”  Het team is er speciaal voor familieleden van patiënten die zijn opgenomen op de IC en de Covid-afdeling van locatie AMC. Op locatie VUmc verwijzen we familieleden met dergelijke vragen naar de afdeling Medisch maatschappelijk werk.

Voorlichtingsfilms

Om familieleden te laten zien waar hun geliefde terechtkomt en hoe hij of zij wordt behandeld, zijn voorlichtingsfilms gemaakt over opname op de Intensive Care en over opname op de COVID-afdeling.

Corona-hulplijn

De bestaande telefoonnummers en mailadressen voor patiënten en familieleden met vragen over de zorg, staan uiteraard ook open voor vragen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Deze telefoonlijnen en mailadressen worden dagelijks bemenst van 09.00 tot 16.00 uur.

Locatie AMC , Patiëntenvoorlichting
020 566 3355 
patientenvoorlichting@amc.uva.nl 

Locatie VUmc, Servicecentrum patiënt en zorgverlener
020 444 0700 
zorgsupport@vumc.nl