ACM beboet fabrikant Leadiant voor excessieve prijs geneesmiddel CDCA

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat fabrikant Leadiant een veel te hoge prijs heeft gerekend voor het geneesmiddel CDCA-Leadiant. Leadiant maakte daarmee misbruik van haar economische machtspositie. Hiervoor legt de ACM Leadiant een boete op van bijna twintig miljoen euro.

Amsterdam UMC ging in april 2018 het middel zelf bereiden voor patiënten met een zeldzame stofwisselingsziekte. Het farmaceutische bedrijf Leadiant had de prijs destijds vervijfvoudigd waardoor de beschikbaarheid van de behandeling voor patiënten in gevaar kwam.

Zelf bereiden

Amsterdam UMC, gesteund door de Stichting Pharmagister, besloot daarop het middel zelf te gaan bereiden en beschikbaar te stellen tegen kostprijs, zodat de zorg voor patiënten gegarandeerd bleef. Dit initiatief was de aftrap voor het platform Medicijn voor de maatschappij, waarmee Amsterdam UMC geneesmiddelen voor patiënten met zeldzame ziekten beter toegankelijk en beschikbaar wil maken.

Het platform Medicijn voor de maatschappij werd mogelijk dankzij een schenking van 5 miljoen euro van de Vriendenloterij.

Lees hier meer over de boete van de ACM.